Konsumpcja dodanego cukru – jakie korzyści mogą przynieść nowe zasady oznaczania produktów żywnościowych

Elizabeth A. Magnuson, Paul S. Chan. Added Sugar Labeling. The Low-Hanging Fruit for Cardiometabolic Disease Prevention Policy-Making. Circulation. 2019;139:2625–2627 (dostępny pełen tekst)

W drugiej  połowie 20. wieku w krajach rozwiniętych doszło do znaczącej redukcji umieralności sercowo-naczyniowej, jednakże spadek ten wyhamował w 21 wieku. Poprawa w zakresie czynników ryzyka oraz postępy w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych są niwelowane przez rosnącą częstość otyłości i cukrzycy.

Częstość otyłości u dorosłych zwiększyła się z 22,9% w latach 1988–1994 do 34, 9% w latach 2011-2012. Częstość cukrzycy typu 2 wzrosła trzykrotnie, 2,5% w 1990 r. do 7,2% in 2013 r. Niemal równoległe zwiększało się dzienne spożycie kalorii (średnio o o  150-300 kcal), z czego połowę stanowią napoje słodzone.

FDA już w 1990 r. wprowadziła obowiązkowe oznaczenia produktów żywnościowych, zawierające informacje mające pomagać konsumentom w  wyborze żywności  i napojów, co spowodowało zmniejszenie spożycia tłuszczów ogółem, kwasów tłuszczowych trans i sodu a zwiększenie konsumpcji warzyw.

Modyfikacja oznaczeń z 2016 r.  uwzględnia nową subkategorię „dodany cukier” (added sugar), którego spożycie  nie powinno przekraczać 50g dziennie czyli  10% dobowego zapotrzebowania kalorycznego (12 łyżeczek cukru), podczas gdy średnie spożycie wynosi 22 łyżeczki, z czego 39% stanowią  napoje słodzone. Na butelce napoju słodzonego o pojemności 591 ml  w nowych oznaczeniach będzie informacja, że zawiera ona 130% dobowego limitu dodanych cukrów.

Takie etykiety obowiązkowe staną się od 2020 r. W Circulation opublikowano wyniki symulacji, jak wpłynie to na wskaźniki zdrowia publicznego. Stwierdzono, że w ciągu 20 lat pozwoli to na:

– uniknięcie ponad 350 000  przypadków chorób sercowo-naczyniowych i blisko 600 000 przypadków cukrzycy

– zmniejszenie bezpośrednich kosztów medycznych o 31 miliardów $  a całkowitych kosztów o społecznych o 61,9 miliarda $ .

Zakładając, że wprowadzone zmiany spowodują reformulację wytwarzanych produktów, oczekiwane korzyści mogą być nawet dwukrotnie większe.

Opracowano na podstawie: Circulation, 4 czerwca 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Konsumpcja dodanego cukru – jakie korzyści mogą przynieść nowe zasady oznaczania produktów żywnościowych”