Wysoka wydolność fizyczna może zmniejszać ryzyko raka płuc związane z paleniem

Fran Lowry. Physical Fitness Offsets Harmful Effects of Smoking. Medscape (dostępny pełny tekst po zalogowaniu)

Podczas kongresu American College of Sports Medicine zaprezentowano pracę poświęconą zależności między  wydolnością fizyczną a ryzykiem raka płuc i rokowaniem w raku płuc u mężczyzn – palaczy.

Przebadano 1602 byłych palaczy (wywiad średnio 40 paczko-lat) oraz 1377 aktualnych palaczy (wywiad średnio 43 paczko-lata). Wszyscy uczestnicy byli wyjściowo bez rozpoznania raka płuc, zakres wieku wynosił 42-76 lat, obserwacja trwała od 4,6 do 18,6 lat. W tym czasie raka płuc rozpoznano u odpowiednio  53 aktualnych i  46 byłych palaczy. Zgon wystąpił odpowiednio 39 i 40 badanych.

Wydolność krążeniowo-oddechową oceniano na początku obserwacji testem wysiłkowym na bieżni. Stwierdzono, że w u byłych palaczy ryzyko rozpoznania raka było niższe o 60% przy umiarkowanej wydolności i o 83% niższe przy wysokiej wydolności w porównaniu z niska wydolnością fizyczną. Dla zgonów redukcja ryzyka wyniosła odpowiednio 81% i 82%.

A zatem u mężczyzn z lepszą wydolnością fizyczną zapadalność na raka płuc była niższa a rokowanie w razie jego wystąpienia lepsze. Ograniczeniem pracy jest brak danych o ilości wypalanych papierosów w grupach o różnej od wydolności fizycznej.

Opracowano na podstawie: Medscape, 30 maja 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Wysoka wydolność fizyczna może zmniejszać ryzyko raka płuc związane z paleniem”