Długość życia w zależności od dochodów – dane z Norwegii

Jonas Minet Kinge i wsp. Association of Household Income With Life Expectancy and Cause-Specific Mortality in Norway, 2005-2015. JAMA 2019. Published online

Norwegia jest krajem o powszechnym, opłacanym z podatków  dostępie do służby zdrowia i stosunkowo niedużych różnicach w dochodach, w odróżnieniu np. od USA. Autorzy omawianej pracy zastanawiali się, czy ma to wpływ na zależność długości życia od osiąganych dochodów.

Do analizy posłużyły dane 3 041 828 mieszkańców Norwegii  w wieku co najmniej 40 lat w okresie 2005-2015, z których w okresie obserwacji zmarło 441 768.

Średnia długość życia dla kobiet w najwyższym i najniższym percentylu dochodów wyniosła odpowiednio 86,4 i 76 lat (różnica 8,4 lat). U mężczyzn wartości wyniosły 84,4 i 70,6 lat (różnica 13,8 lat). W badanym okresie różnice te uległy zwiększeniu.

Różnice w długości życia w starszym wieku wynikały głównie ze zgonów z przyczyn kardiologicznych, onkologicznych, demencji i POChP a w młodszym wieku z samobójstw i  zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

A zatem różnice w długości życia w zależności od dochodów są w Norwegii istotne i wykazują tendencje rosnącą, analogicznie jak w USA.

Opracowano na podstawie: JAMA, 13 maja 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Długość życia w zależności od dochodów – dane z Norwegii”