Konieczne jest odzyskanie wiarygodności medycyny i mediów

Vineet M. Arora i wsp. Why Bolstering Trust in Journalism Could Help Strengthen Trust in Medicine. JAMA. Published online (dostępny pełen tekst)

Spadek zaufania do instytucji publicznych jest szeroko udokumentowany. Dotyczy to także dziennikarstwa oraz medycyny, co w połączeniu może negatywnie wpływać na zdrowie w wymiarze populacyjnym i indywidualnym.

Odbiorcy są zasypywani nowościami  na tematy od zdrowego trybu życia i „wellness” po najświeższe informacje o przełomowych metodach leczenia. Informacje te mają różny, często bardzo niski poziom wiarygodności.  Współczesny  ekosystem informacyjny przyczynił się do nawrotu chorób na które są skuteczne szczepienia,  często przejaskrawia  lub  fałszywie przedstawia wnioski z badań.  Wprowadza to pacjentów w konfuzję i przyczynia się do utraty zaufania do lekarzy, instytucji opieki zdrowotnej, czy wytwórców leków i sprzętu medycznego.

Dziennikarze często starają się przełamać kakafonię informacyjną poprzez chwytliwe tytuły. W ten sposób przekaz medialny jest przesadny i wyolbrzymia ewentualne korzyści. W przeglądzie ponad 2600 doniesień prasowych z 12 lat ponad dwie trzecie uznano za niewiarygodne w odniesieniu do korzyści, zagrożeń i kosztów interwencji medycznych.

Podobna obserwacja dotyczyła informacji z prasy medycznej,  instytucji akademickich czy przemysłu. Nie ogranicza się to do doniesień na temat badań ale też samych badań publikowanych w renomowanych pismach medycznych, gdzie także trwa walka o rozgłos oraz „klikalność” i wnioski bywają nieco „podkręcane”.

Kolejną kwestią jest wpływ „celebrytów”, którzy wraz z rozwojem mediów społecznościowych coraz silniej wpływają na opinię publiczną,  w odniesieniu do medycyny nie zawsze we właściwym kierunku.

Autorzy artykułu z cyklu Viewpoint w JAMA zastanawiają się, co mogą zrobić klinicyści i dziennikarze,  aby odzyskać  zaufanie i móc skutecznie przekazywać informacje jak być zdrowym i jak szukać skutecznej pomocy w chorobie, podając  przykłady takich działań.

Media i medycyna muszą połączyć siły. Profesjonaliści medyczni powinni być producentami  i recenzentami wysokiej jakości informacji. Media powinny opracować sposoby korygowania przekazu i dostarczania informacji uwzględniających co jest rzeczywiście dowiedzione i zgodne ze współczesnym stanem wiedzy.

Opracowano na podstawie: JAMA, 13 maja 2019

Marcin Kargul

 

0 replies on “Konieczne jest odzyskanie wiarygodności medycyny i mediów”