Konsumpcja leków na receptę w USA – jakie trendy?

IQVIA™ Institute for Human Data Science Releases 2019 Medicines Report on U.S. Drug Consumption. BUSINESS WIRE

Opublikowano raport dotyczący stosowania przez Amerykanów leków na receptę. W 2018 r. przepisano w USA 5,8 miliarda leków (17,6 na osobę)  co stanowi wzrost o 2,7% w stosunku do roku poprzedniego i jest wartością najwyższą w historii..

Ponad dwie trzecie stanowiły recepty na choroby przewlekłe, jak nadciśnienie czy cukrzyca. Coraz większą część  stanowią odnawialne recepty na 90 dni leczenia realizowane przez apteki internetowe, co przyczynia się do poprawy adherencji chorych.

Największy przyrost odnotowano dla leków hipotensyjnych, z powodu starzenia się populacji, a przede wszystkim w związku z  nowymi wytycznymi ACC/AHA, obniżającymi próg leczenia.

O 20% zwiększyło się zużycie leków na choroby autoimmunologiczne (w tym nowe leki na wrzodziejące zapalenie jelita i łuszczycę), obecnie leczonych jest 16 milionów pacjentów. Duży wzrost odnotowały także szczepionki przeciwko półpaścowi.

W 2018 r. znacznie zwiększyło się wykorzystanie inhibitorów punktów kontrolnych układu immunologicznego w onkologii (obecnie 200 000 pacjentów) i antagonistów receptora peptydu związanego z genem kalcytoniny  w migrenie – 70 000 pacjentów.

Największy spadek dotyczył opioidów – 17% w przeliczeniu na odpowiedniki morfiny w mg. Wynika to z wprowadzenia ograniczeń  prawnych i zmian wytycznych, a także rosnącej świadomości społecznej zagrożeń związanych ze stosowaniem tych leków. Od szczytu w 2011 r. spadek wynosi 43%.

Leki generyczne stanowią 90% sprzedawanych preparatów (w 2009 r. było to 75%).  Leki biopodobne to 30% leków biologicznych (we wskazaniach, w których dostępne są  leki biopodobne).

Opracowano na podstawie: IQVIA™  Report 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Konsumpcja leków na receptę w USA – jakie trendy?”