Stosowanie leków na receptę w USA: częstość w przedziałach wiekowych, najczęstsze grupy terapeutyczne

Crescent B i wsp. Prescription Drug Use in the United States, 2015–2016. NCHS Data Brief No. 334, May 2019 (dostępny pełen tekst)

Opublikowano nowe dane  National Center for Health Statistics (NCHS) dotyczące stosowania leków na receptę w USA na podstawie badania ankietowego NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey).

W latach 2015-2016 około 46% całej amerykańskiej populacji przyjmowało w ciągu ostatnich 30 dni przed ankietą jeden lub więcej leków na receptę. W odpowiednich grupach wiekowych odsetki te wynosiły:

Dzieci do lat 12 – 18%  (bronchodilatatory 4,3%; stymulanty OUN 3,5%; antybiotyki 3,7%)

Młodzież 12-19 lat – 27% (stymulanty OUN 6,2%; bronchodilatatory 3,7%; preparaty antykoncepcyjne 3,7%)

Dorośli 20-59 lat –  46,7%  (antydepresanty 11,4%; leki przeciwbólowe 8,3%; leki przeciwlipemiczne 7,5%

Dorośli 60 i więcej lat – 85% (leki przeciwlipemiczne 46,3%; beta blokery 24,8%;  leki przeciwcukrzycowe 22,6%)

W publikacji są również dane na temat różnic w zależności od płci i pochodzenia etnicznego, a także dane dotyczące trendów czasowych w stosowaniu leków.  Odzwierciedlają one zmiany w częstości występowania i rozpoznawania chorób, rozszerzanie zaleceń terapeutycznych a także spadek stosowania niewłaściwych czy nieskutecznych terapii.

Opracowano na podstawie: NCHS Data Brief, maj 2019

Marcin Kargul

 

0 replies on “Stosowanie leków na receptę w USA: częstość w przedziałach wiekowych, najczęstsze grupy terapeutyczne”