Nowy lek – donosowa esketamina w leczeniu depresji lekoopornej

Feyza Sancar. New Therapy for Treatment-Resistant Depression. JAMA. 2019;321(15):1449. (dostępny pełen tekst)

W marcu 2019 r. FDA  zaaprobowała pierwszy lek zawierający esketaminę (s-enancjomer ketaminy). Produkt w postaci aerozolu do nosa wskazany jest w terapii depresji opornej na leczenie.

Lek ma zastosowanie u pacjentów, u których objawy depresji nie uległy poprawie po co najmniej dwóch kuracjach doustnymi lekami przeciwdepresyjnymi.

W  badaniach rejestracyjnych wykazano objawową poprawę  vs placebo w fazie ostrej depresji, a także w obserwacji długoterminowej wydłużenie okresu do nawrotu depresji o 120 dni vs placebo.

Lek wskazany jest jako leczenie uzupełniające do terapii nowym doustnym lekiem przeciwdepresyjnym. Esketeminę przyjmuje się donosowo dwa razy/ tydzień w tygodniach 1-4, następnie raz w tygodniu i co dwa tygodnie od 9 tygodnia leczenia.

Ze względów bezpieczeństwa lek musi być przyjmowany w placówce służby zdrowia w obecności profesjonalisty medycznego, który następnie obserwuje pacjenta przez co najmniej dwie godziny. Nie powinno się prowadzić samochodu do końca dnia.

Wynika to z faktu, że po przyjęciu leku mogą wystąpić: sedacja, zaburzenia poznawcze, zaburzenia  dysocjacyjne, dezorientacja.  Inne zagrożenia do nadużywanie, myśli i zachowania samobójcze, wzrost ciśnienia tętniczego.

Opracowano na podstawie: JAMA, 16 kwietnia 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Nowy lek – donosowa esketamina w leczeniu depresji lekoopornej”