Pacjenci z nowotworami przerzutowymi – potrzeba więcej badań

Langbaum T, Smith TJ. Time to Study Metastatic-Cancer Survivorship. N Engl J Med. 2019 Apr 4;380(14):1300-1302

Wraz z postępami w onkologii coraz więcej osób  żyje wiele lat z przerzutowymi  nowotworami. Do „tradycyjnych” raków łączących się z długim przeżyciem, jak rak piersi czy prostaty, dołączyły nowotwory krwi, płuc, jajnika, trzustki czy jelita grubego, które jeszcze do niedawna prowadziły do zgonu w ciągu kilku miesięcy. Nawet  w przerzutowym raku niedrobnokomórkowym płuc w  niedawnym badaniu przeżycie 5-letnie wyniosło aż 16%.

W NEJM ukazał się artykuł dwóch autorów, którzy sami chorują na takie nowotwory, poświęcony tej grupie pacjentów.

Autorzy podkreślają, że znacznie więcej badań naukowych oraz rekomendacji dotyczy chorych w stanie remisji lub wyleczenia.  Piśmiennictwo  dotyczące pacjentów z długotrwałym nowotworem przerzutowym jest skąpe.

Artykuł porusza m.in. następujące zagadnienia:

– nadzieja na opracowanie nowych spersonalizowanych terapii vs rzeczywiste możliwości.  Aktualnie tylko 6,6% pacjentów z nowotworem przerzutowym otrzymuje w USA leczenie oparte na badaniach genetycznych

– działania niepożądane leczenia, np. zapalenie płuc występuje u około 19% chorych leczonych immunoterapią skierowaną na immunologiczny punkt kontroli (checkpoint-inhibitor pneumonitis)

– bardzo wysoki koszt nowoczesnych leków

– kwestie prowadzenia działań prewencyjnych i przesiewowych wobec innych chorób (np. czy rozpoczynać leczenia statynami)

– zagadnienia psychologiczne, duchowe, społeczne, wpływ na relacje osobiste i zawodowe

Autorzy uważają, że nastał czas aby poświecić znacznie więcej badań osobom z wieloletnim nowotworem przerzutowym a także podjąć szerokie działania  edukacyjne wobec profesjonalistów medycznych i ogółu społeczności na temat tej grupy pacjentów.

Opracowano na podstawie: New England Journal of Medicine, 4 kwietnia 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Pacjenci z nowotworami przerzutowymi – potrzeba więcej badań”