Dlaczego obserwuje się coraz wcześniejsze dojrzewanie u dziewcząt?

Jennifer Abbasi. Chemicals in Consumer Products Associated With Early Puberty. JAMA 2019. Published online (dostępny pełen tekst)

W ostatnich dwóch dekadach w USA obserwuje się coraz wcześniejszy początek dojrzewania u dziewcząt. Może to zwiększać ryzyko problemów psychicznych i behawioralnych oraz w przyszłości ryzyko raka piersi i jajnika. Jako jedną z przyczyn przyczynę podaje się otyłość, uważa się także, że odpowiedzialne mogą być czynniki chemiczne wywierające wpływ na układ hormonalny.

Dane takie uzyskano z badań na zwierzętach, badania u ludzi przyniosły dotychczas niespójne rezultaty.

W JAMA omówiono niedawne badanie opublikowane w piśmie Human Reproduction. W prospektywnej obserwacji w ramach projektu Center for the Health Assessment of Mothers and Children of Salinas (CHAMACOS)  badaniem objęto 179 dziewcząt i 159 chłopców.  Analizowano obecność środków chemicznych w moczu u ich matek w okresie ciąży oraz u dzieci w okresie od 9 do 13 roku życia.  Oznaki dojrzewania oceniano przy użycia skali Tannera.

Stwierdzono m.in.

– związek stężenia u matek triklosanu (zawarty m.in. w pastach do zębów i mydłach) oraz ftalanów (kosmetyki) z wczesnym dojrzewaniem dziewcząt

– związek stężenia u dziewcząt parabenów (kosmetyki) i 2,5-dichlorofenolu (dezodoranty) z wczesnym dojrzewaniem

W pracy omówione są jej ograniczenia. Wyniki wspierają hipotezę o wpływie substancji chemicznych w kosmetykach i środkach higieny na wczesne dojrzewanie u dziewcząt. Powinny być one jednak zreplikowane przez innych badaczy w innych populacjach.

Opracowano na podstawie: JAMA, 3 marca 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Dlaczego obserwuje się coraz wcześniejsze dojrzewanie u dziewcząt?”