Resuscytacja bez wentylacji (hands-only) przez świadków zatrzymania krążenia – częstość, rokowanie. Dane ze Szwecji

Gabriel Riva i wsp. Survival in Out-of-Hospital Cardiac Arrest After Standard Cardiopulmonary Resuscitation or Chest Compressions Only Before Arrival of Emergency Medical Services: Nationwide Study During Three Guideline Periods. Circulation 2019 online (dostępny pełen tekst)

Podjęcie przez świadków zdarzenia resyscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)  w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia ma podstawowe znaczenie rokownicze. W takiej sytuacji uciśnięcia klatki piersiowej mają udokumentowaną wartość, natomiast rola oddechów ratowniczych jest mniej jasna.

W 2010 r. Wytyczne Europejskiej   Rady   Resuscytacji  wprowadziły zalecenie aby, gdy  podstawowe zabiegi resuscytacyjne  wykonuje osoba nieprzeszkolona pod telefonicznym nadzorem dyspozytora pogotowia,  ograniczyć je do uciskania klatki piersiowej bez wentylacji.

W Circulation opublikowano wyniki badania analizującego wszystkie przypadki pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w obecności przypadkowych świadków  z rejestru szwedzkiego w okresach 2000-2005, 2006-2010 i 2011-2017.

Częstość podjęcia RKO przez świadków znacząco wzrosła, zwłaszcza RKO bez wentylacji. Jest to efektem wszechstronnych wysiłków edukacyjnych w tym kraju.

2000-2005 2006-2010 2011-2017
RKO łącznie 40,8% 58,8% 68,2%
RKO standardowa 35,4% 44,8% 38,1%
RKO bez wentylacji 5,4% 14% 30,1%

 

Przeżycie 30 dniowe wyniosło odpowiednio:

2000-2005 2006-2010 2011-2017
Bez RKO 3,9% 6% 7,1%
RKO standardowa 9,4% 12,5% 16,2%
RKO bez wentylacji 8% 11,5% 14,3%

 

A zatem:

  • Odsetek podjęcia RKO przez świadków niemal podwoił się w ciągu ostatnich 18 lat
  • Podjęcie RKO przez świadków prawie dwukrotnie zwiększa przeżycie
  • Standardowa RKO miała nieznaczną przewagę nad RKO bez wentylacji

Zdaniem autorów wyniki wspierają koncepcję RKO bez wentylacji jako opcję postępowania ratowniczego. Jest to istotne z uwagi na historyczne przeświadczenie o znaczeniu oddechów ratowniczych.

Trwające obecnie w Szwecji badanie randomizowane pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy standardowa RKO z wentylacją ma przewagę nad RKO ograniczoną do uciśnięć klatki piersiowej w przypadku przeszkolonych świadków zdarzenia.

Opracowano na podstawie: Circulation, 1 kwietnia 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Resuscytacja bez wentylacji (hands-only) przez świadków zatrzymania krążenia – częstość, rokowanie. Dane ze Szwecji”