Częstość i czas spożywania posiłków a zdrowie – podsumowanie wiedzy

Antonio Paoli i wsp. The Influence of Meal Frequency and Timing on Health in Humans: The Role of Fasting. Nutrients 2019, 11(4), 719 (dostępny pełen tekst)

W zachodniej kulturze przyjęte jest spożywanie trzech głównych posiłków, często uzupełnianych przez dwie przekąski. Pokrywa się to z zaleceniami jedzenia 5-6 razy dziennie.

Jest to jednak, co może dziwić,  stosunkowo nowy model. W starożytnym Rzymie główny posiłek jadano ok. 16 (coena) i w uzupełnieniu lekkie przekąski owocowe rano i w południe. Częstsze jedzenie uważano za niezdrowe. Śniadanie wprowadzono w średniowiecznych zakonach (po zakończeniu nocnych modlitw) a upowszechniło się w czasach rewolucji przemysłowej jako posiłek przed dniem pracy. Z kolei spożywanie kolacji związane jest z wprowadzeniem sztucznego oświetlenia.

W piśmie „Nutrients” zamieszczono obszerny artykuł omawiający dzisiejszy stan wiedzy na temat  wpływu częstości i czasu spożywania posiłków na zdrowie. Autorzy podkreślają, że:

– dane na temat korzyści zdrowotnych częstszych posiłków w odniesieniu do lipidów, wagi a nawet cukrzycy i zdarzeń sercowo-naczyniowych  pochodzą z badań obserwacyjnych, badania eksperymentalne dają sprzeczne wyniki. Niedawne badanie ponad 50 tysięcy członków Kościoła Adwentystów w USA i Kanadzie wykazało niższe BMI przy spożywaniu 1-2 posiłków w porównaniu z 5. Coraz więcej doniesień z badań prospektywnych mówi o korzyściach z dłuższej przerwy miedzy posiłkami

– znaczenie mają też takie czynniki jak: dystrybucja spożywanych kalorii w ciągu dnia, jedzenie późno,  czas bycia na czczo, restrykcje kaloryczne

– istotną rolę ogrywa rytm chronobiologiczny, może on się różnić u poszczególnych osób

W opinii autorów ważny jest regularny wzorzec spożywania posiłków włączający śniadanie, większa proporcja kalorii w  pierwszej części dnia, mniejsza częstość posiłków (2-3) oraz regularne wydłużone okresy postu (12-16 godzin). Korzyści fizjologiczne to zmniejszenie stanu zapalnego, poprawa regularności rytmów dobowych, zwiększona autofagia a także korzystny wpływ na mikrobiom jelitowy.

Opracowano na podstawie: Nutrients, 28 marca 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Częstość i czas spożywania posiłków a zdrowie – podsumowanie wiedzy”