Działania niepożądane kannabinoidów jako powód przyjęć na oddziałach ratunkowych w stanie Kolorado po legalizacji marihuany i jej pochodnych

Andrew A. Monte i wsp. Acute Illness Associated With Cannabis Use, by Route of Exposure: An Observational Study. Annals of Internal Medicine online

W stanie Colorado stosowanie marihuany i jej pochodnych jest dozwolone ze wskazań medycznych od 2009 r. a w celach rekreacyjnych od 2014 r. W piśmie Annals of Internal Medicine opublikowano pracę na temat przyjęć w oddziałach ratunkowych w związku z przyjmowaniem kannabinoidów.

W okresie 2012-2016 w ośrodku UCHealth University of Colorado Hospital odnotowano 2567 takich przyjęć (trzykrotnie więcej niż w okresie poprzedzającym). 9,3% z nich dotyczyło przyjmowania kannabinoidów w formie jadalnej (podczas gdy w odniesieniu do całej sprzedaży formy te stanowiły tylko 0,3%).

Najczęstsze działania niepożądane dotyczyły układu pokarmowego ( 30,7%), zatruć (29,7%) i objawów psychiatrycznych (24,7%).

Dla postaci do palenia  proporcjonalnie częstsze były działania niepożądane ze strony układu pokarmowego, w tym wymioty, dla postaci jadalnych objawy  psychiatryczne, sercowo-naczyniowe i zatrucia. Tylko w odniesieniu do postaci jadalnych odnotowano przypadki zgonów.

Istnieje kilka powodów, dla których formy jadalne mogą być bardziej szkodliwe. THC (delta-9-tetrahydrocannibinol) w takiej postaci wchłania się wolniej i wymagane jest więcej czasu do odczucia jego działania, wolniej jest także usuwany z organizmu. Utrudnia to dawkowanie i może prowadzić do przedawkowania i akumulacji. Formy te mogą  być także pomyłkowo spożywane przez dzieci.

Zdaniem autorów, najlepiej byłoby ograniczyć stosowanie doustnych kannabinoidów tylko do wskazań medycznych. Minimum to edukacja użytkowników na temat zwolnionej farmakokinetyki postaci doustnych i większego ryzyka działań niepożądanych.

Opracowano na podstawie: Annals of Internal Medicine, 26 marca 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Działania niepożądane kannabinoidów jako powód przyjęć na oddziałach ratunkowych w stanie Kolorado po legalizacji marihuany i jej pochodnych”