Zawał serca – rzadsze występowanie, lepsze rokowanie: dane z ostatnich 20 lat w USA

Harlan M. Krumholz i wsp. Twenty-Year Trends in Outcomes for Older Adults With Acute Myocardial Infarction in the United States. JAMA Network Open. 2019;2(3):e191938 (dostępny pełen tekst)

W piśmie JAMA Network Open opublikowano wyniki badania oceniającego  zawały serca (AMI)  w latach 1995-2014 u pacjentów w wieku ≥ 65 lat w ramach systemu ubezpieczeniowego Medicare. Do analizy włączono dane ponad 4,3 miliona osób z 5680 szpitali w USA.

W tym okresie stwierdzono m.in:

– zmniejszenie hospitalizacji z powodu AMI o 38%

– zmniejszenie śmiertelność 30 dniowej z 20% do 12,4% – wartości najniższej w historii

– zmniejszenie częstości ponownego zawału w ciągu 12 miesięcy z 7,1% do 5,1%

– wzrost częstości cewnikowania serca z 44.2% do 59.9% i PCI z 18,8% do 43,3%

– wzrost średniego wieku wystąpienia zawału z 76,9 do 78,2 lat

Zdaniem autorów odnotowano znaczącą poprawę wyników leczenia zawału serca wśród coraz mniejszej mieszkańców USA, którzy doświadczają zawału, co pokazuje zmianę znaczenia tej jednostki chorobowej.

W badanych 20 latach znacząco zwiększyła się częstość stosowania w praktyce postępowania zgodnego z Evidence Based Medicine, w tym wczesnej reperfuzji. Znaczenie dla poprawy rokowania i opóźnienia wystąpienia zawału mogą mieć także korzystne  zmiany w zakresie stylu życia.

Opracowano na podstawie: JAMA Network Open, 15 marca 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Zawał serca – rzadsze występowanie, lepsze rokowanie: dane z ostatnich 20 lat w USA”