jajka i cholesterol w diecie – nowe dane

Robert H. Eckel. Reconsidering the Importance of the Association of Egg Consumption and Dietary Cholesterol With Cardiovascular Disease Risk. JAMA. 2019;321(11):1055-1056

W najnowszych  amerykańskich wytycznych żywieniowych (2015-2020 Dietary Guidelines for Americans) zrezygnowano z określenia limitu dziennego spożycia cholesterolu <300 mg. Motywowano to brakiem wykazania wyraźnego związku pomiędzy spożyciem cholesterolu w jajkach i innych źródłach ze stężeniem cholesterolu LDL w surowicy i ryzykiem sercowo-naczyniowym, taki związek jest znacznie lepiej udokumentowany dla spożycia tłuszczów nasyconych.

W ostatnim wydaniu JAMA ukazała się praca kwestionująca takie założenie. Autorzy przeanalizowali dane blisko 30 tysięcy uczestników 6 amerykańskich badań kohortowych, mediana obserwacji wyniosła 17,5 lat.

Stwierdzono, że większe spożycie  jajek oraz cholesterolu ogółem (z jajek i mięsa) wiązało się wyższym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych i śmiertelności całkowitej w sposób proporcjonalny do dawki.

Podstawowym ograniczeniem badania jest jego obserwacyjny  charakter, który nie pozwala na ustalenie związku przyczynowego. Za obserwowany związek mogą być odpowiedzialne inne towarzyszące nawyki żywieniowe lub behawioralne (niskie spożycie warzyw i owoców, palenie, otyłość).

Ponadto, konsumpcję oceniano tylko na początku obserwacji, która dalej trwała nawet 30 lat, w tym w czasie nawyki żywieniowe mogły bardzo się zmienić.

Zdaniem  Dr. Franka Hu (Department of Nutrition at the Harvard Chan School of Public Health):

Nowe dane mogą ponownie wzbudzić debatę na temat roli cholesterolu w diecie i spożycia jajek w odniesieniu do chorób sercowo-naczyniowych, nie zmienią jednak ogólnych wytycznych zdrowego żywienia, które podkreślają znaczenie zwiększenia spożycia owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, orzechów, roślin strączkowych a zmniejszenie spożycia czerwonego i przetworzonego mięsa oraz cukrów.

Dla osób ogólnie zdrowych, niskie do umiarkowanego spożycie jajek może być składnikiem zdrowego modelu żywienia …

Praca wzbudziła duże zainteresowani i  jest szeroko komentowana. W jednym z komentarzy umiarkowane spożycie jajek określono jako 3-4 na tydzień.

Opracowano na podstawie: JAMA, 19 marca 2019

Marcin Kargul

0 replies on “jajka i cholesterol w diecie – nowe dane”