Szczepienie MMR a ryzyko autyzmu – badanie ponad pół miliona dzieci w Danii

Anders Hviid i wsp. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism: A Nationwide Cohort Study. Ann Intern Med. 2019 online (dostępny pełen tekst)

Hipoteza o związku  szczepionki na odrę, świnkę i różyczkę (MMR, measles, mumps, rubella) z ryzykiem autyzmu w dalszym ciągu istnieje w przestrzeni publicznej, jest podnoszona przez ruchy antyszczepionkowe  i stanowi wyzwanie dla programów szczepień.

W Annals of Internal Medicine opublikowano wyniki ogólnokrajowego kohortowego badania z Danii. Obserwacją objęto wszystkie dzieci urodzone w Danii w latach 1999-2010, których matki też urodziły się w Danii (n= 657 461). Dzieci monitorowano od skończenia roku życia do 31 grudnia 2013.

Na podstawie duńskich rejestrów populacyjnych połączono informacje na temat o szczepień MMR, innych szczepień, rozpoznania autyzmu, autyzmu u rodzeństwa, czynników ryzyka autyzmu u obserwowanych dzieci. Dane te które uwzględniono w analizie regresji hazardów proporcjonalnych Coxa.

Podczas 5 025 754 osobo-lat obserwacji u 6517 dzieci zdiagnozowano autyzm. W pełni skorygowany współczynnik ryzyka dla dzieci zaszczepionych MMR (95,2%) vs grupa niezaszczepiona (4,8%)  wyniósł 0.93 (95% CI, 0.85 to 1.02). Podobnie, nie stwierdzono zwiększonego ryzyka u dzieci szczepionych w podgrupach zdefiniowanych wg autyzmu u rodzeństwa, czynników ryzyka autyzmu czy innych szczepień.

Zdaniem autorów badanie silnie wspiera stwierdzenie, że szczepienie MMR nie wykazuje związku z autyzmem. Badanie jest największym z dotychczas przeprowadzonych badań dotyczących bezpieczeństwa szczepień.

W opinii Dr Hannah Kirk (Monash Institute of Cognitive and Clinical Neurosciences, Australia):

Chociaż to fantastycznie widzieć kolejne wysokiej jakości badanie obalające mit na temat związku szczepienia MMR z autyzmem, rozczarowuje, że istotne wysiłki badawcze, czas i środki finansowe w dalszym ciągu kierowane są aby zadać kłam czemuś, o czym już wiemy że  jest błędne, zamiast badać bardziej wiarygodne przyczyny autyzmu.

Opracowano na podstawie: Annals of Internal Medicine, 5 marca 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Szczepienie MMR a ryzyko autyzmu – badanie ponad pół miliona dzieci w Danii”