Styl życia i kontrola czynników ryzyka u pacjentów z chorobą wieńcową: wyniki badania EUROASPIRE V

Kornelia Kotseva i wsp. Lifestyle and impact on cardiovascular risk factor control in coronary patients across 27 countries: Results from the European Society of Cardiology ESC-EORP EUROASPIRE V registry. Eur J Prev Cardiol online

Wdrażanie w życie europejskich wytycznych dotyczących prewencji sercowo-naczyniowej jest regularnie oceniane w kolejnych edycjach badaniach EUROASPIRE  (European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events). Ostatnio opublikowano wyniki EUROASPIRE V, dotyczące stylu życia i stosowanego leczenia u pacjentów z chorobą wieńcową w 27 europejskich krajach, w tym  w Polsce.

Przekrojowym badaniem w latach 2016-2017 objęto  8261 pacjentów (26% kobiet), u których stwierdzono:

Palenie 19%
Otyłość (BMI ⩾ 30 kg/m2) 38%
Otyłość centralną (obwód pasa: M⩾102 cm;      K⩾ 88 cm) 59%
Aktywność fizyczną < <30 min 5 razy w tygodniu 66%
Ciśnienie tętnicze ⩾140/90mmHg 42%
Stężenie LDL ⩾ 1.8 mmol/L (⩾ 70 mg/dL) 71%
Cukrzycę 29%

 

Aspirynę miało przepisaną 93% pacjentów, beta blokery 81%, ACE-i/ARB 75% a statynę 80%.

Zdaniem autorów znaczna część pacjentów z chorobą wieńcową prowadzi niezdrowy tryb życia i nie osiąga celów kontroli ciśnienia i lipidów. Skuteczna prewencja sercowo-naczyniowa wymaga nowoczesnych programów nakierowanych na różne aspekty stylu  życia i kontroli czynników ryzyka, prowadzonych przez wielodyscyplinarne zespoły.

European Journal of Preventive Cardiology, 10 lutego 2019

0 replies on “Styl życia i kontrola czynników ryzyka u pacjentów z chorobą wieńcową: wyniki badania EUROASPIRE V”