Automatyczny pomiar gabinetowy ciśnienia tętniczego – o ile wyniki różnią się od pomiarów tradycyjnych?

Michael Roerecke et al. Comparing Automated Office Blood Pressure Readings With Other Methods of Blood Pressure Measurement for Identifying Patients With Possible Hypertension  A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med online (dostępny pełen tekst)

Prawidłowy pomiar ciśnienia jest kamieniem węgielnym prawidłowego rozpoznawania i leczenia nadciśnienia. Automatyczna ambulatoryjna rejestracja ciśnienia tętniczego (ABPM, ambulatory blood pressure monitoring) jest uważana za najlepszą metodę oceny ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u poszczególnych pacjentów. Związek wyników ABMP z ryzykiem jest  ciągły, niezmienny i niezależny od innych czynników ryzyka.

Ostatnie wytyczne kwestionują dokładność  pomiarów w gabinecie lekarskim w warunkach codziennej praktyki. Oprócz efektu białego fartucha, nie zawsze spełnione są zasady prawidłowego pomiaru (np. kilkuminutowy odpoczynek w pozycji siedzącej z podpartymi plecami, w cichym pomieszczeniu).

Nowym podejściem jest automatyczny pomiar gabinetowy (AOBP,  automated office blood pressure) – pomiar ciśnienia za pomocą  w pełni automatycznego urządzenia bez żadnego kontaktu z pracownikiem służby zdrowia, w czasie gdy pacjent jest sam w spokojnym, cichym pomieszczeniu. Na większą skalę metoda ta została po raz pierwszy użyta w badaniu SPRINT, a codziennej praktyce najbardziej powszechna jest w Kanadzie, gdzie stosuje ją ponad połowa lekarzy.

W JAMA Internal Medicine opublikowano wyniki meta-analizy dotyczącej AOBP. Włączono do niej 31 prac z udziałem 9271 uczestników.

Wykazano, że w stosunku do AOBP pomiary ciśnienia skurczowego  w gabinecie tradycyjną  metodą są  istotnie wyższe: o 14,5 mm HF w codziennej praktyce i o 7 mm Hg w podczas badań klinicznych. Natomiast ciśnienie w AOBP odpowiadało pomiarom ABPM w ciągu dnia.

Zdaniem autorów pomiar metodą AOBP daje bardziej dokładne wyniki, pozbawione efektu białego fartucha. Do tej pory wielu lekarzy odnosiło się do tej metody z pewną rezerwą, z powodu braku udokumentowanych przewag. W obliczu wyników metaanalizy AOBP powinna w miarę dostępności stać się preferowaną metodą pomiaru ciśnienia tętniczego podczas wizyty  u lekarza.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine, 4 lutego 2018

Marcin Kargul

 

0 replies on “Automatyczny pomiar gabinetowy ciśnienia tętniczego – o ile wyniki różnią się od pomiarów tradycyjnych?”