Nowe statystyki chorób sercowo-naczyniowych w USA – czy następuje poprawa?

Heart Disease and Stroke Statistics—2019 Update. A Report From the American Heart Association. Circulation online  (dostępny pełen tekst)

Opublikowane zostały nowe amerykańskie statystyki dotyczące chorób sercowo-naczyniowych. Według danych za 2016 r. takie choroby występują u prawie połowy osób dorosłych w USA (48%). Dominuje  nadciśnienie (wg. nowej definicji ⩾ 130/80 mm Hg), po wyłączeniu nadciśnienia choroby sercowo-naczyniowe dotyczą 9% dorosłej populacji.

Zdaniem Mariell Jessup (AHA chief science and medical officer):

Może to wyglądać jak dobra wiadomość, ale 9%  dorosłej populacji USA to ponad 24 miliony Amerykanów z chorobą wieńcową, niewydolnością serca czy udarem.

Choroby sercowo-naczyniowe w 2016 r. były przyczyną ok. jednej trzeciej zgonów w USA,  liczba zgonów nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem 2015.  Roczne bezpośrednie i pośrednie koszty tych chorób szacuje się na ponad 350  miliardów USD.

Wśród wielu danych statystycznych w liczącym 473 strony raporcie niektóre wskazują na postęp, inne na konieczność poprawy:

– wśród nastolatków  wieku 12-17  lat w okresie 2015/2016  niepalący stanowili 94%, znaczna poprawa w stosunku do 76% w okresie 1999/2000

– wśród dorosłych odsetek palących mężczyzn spadł z 51% w szczytowym czasie w 1965 r. do 16,7%  w 2015.r. U kobiet odsetki te wyniosły odpowiednio 34% i 13,6%

– odsetek osób nieaktywnych fizycznie zmniejszył się z 40,2% w 2005 r. do 26,9% w 2016 r.

– odsetek osób otyłych utrzymuje się na poziomie 39,6% u dorosłych  18,5% u dzieci i młodzieży

Tegoroczny raport zawiera nowy rozdział dotyczący znaczenia snu dla zdrowia sercowo-naczyniowego. Tylko 65% Amerykanów regularnie śpi zalecane co najmniej 7 godzin w nocy.

Opracowano na podstawie: Circulation, 31 stycznia 2019

Marcin Kargul

0 replies on “Nowe statystyki chorób sercowo-naczyniowych w USA – czy następuje poprawa?”