Znaczenie wyników badania SPRINT MIND – edytorial JAMA

Kristine Yaffe. Prevention of Cognitive Impairment With Intensive Systolic Blood Pressure Control. JAMA online (dostępny pełen tekst)

Wyniki badania SPRINT MIND skomentowała w edytorialu JAMA Kristine Yaffe (University of California, San Francisco). Zwraca uwagę, że ostatni nowy lek na chorobę Alzheimera został zarejestrowany przez FDA  w 2003 r. (o działaniu objawowym, nie modyfikującym postępu choroby).

Problemy z opracowaniem nowych leków są w pewien sposób równoważone przez odkrycia dotyczące mechanizmów choroby. Istotne jest zwłaszcza stwierdzenie, że demencja rozwija się przez dekady, ma fazę przedkliniczną i wczesno-kliniczną, w których można potencjalnie stosować strategie prewencyjne.

Do takich strategii zaliczyć można modyfikację czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie. Biorąc pod uwagę  rozpowszechnienie nadciśnienia, efekt populacyjny mógłby być bardzo duży. Wyniki dotychczasowych badań randomizowanych są jednak niespójne, a badania te miały ograniczenia metodologiczne.

W tym kontekście wyniki badania SPRINT MIND są bardzo obiecujące, chociaż dla głównego punktu końcowego – demencji – nie osiągnięto istotności statystycznej, z powodu przedwczesnego przerwania fazy czynnej badania.

Autorka zwraca uwagę także na następujące kwestie:

– na podstawie badania nie można porównać wpływu poszczególnych klas leków hipotensyjnych na zaburzenia poznawcze

– nie można też ocenić efektu u najstarszych pacjentów (>80 lat). Są doniesienia, że wyższe wartości ciśnienia u takich osób mogą mieć korzystny wpływ na funkcje poznawcze poprzez lepszą perfuzję

– z badania SPRINT wyłączono osoby z cukrzycą, po udarze i z niewydolnością serca

– nie ma badań na temat wpływu obniżania ciśnienia u młodych dorosłych (< 40 lat, do badania SPRINT włączano osoby ⩾ 50 lat). Uprzednio wykazano, że podwyższone wartości ciśnienia w młodym wieku kojarzą się z zaburzeniami funkcji poznawczych dekady później

– kolejne badania powinny koncentrować się na wieloczynnikowej prewencji i indywidualnych profilach ryzyka

Zdaniem Kristine Yaffe badanie SPRINT MIND jest znaczącym  krokiem dla opracowania skutecznych metod prewencji otępienia.

Opracowano na podstawie: JAMA, 28 stycznia 2019

Marcin Kargul

 

0 replies on “Znaczenie wyników badania SPRINT MIND – edytorial JAMA”