Wpływ niskokalorycznych substancji słodzących (słodzików) na zdrowie: meta-analiza badań

Ingrid Toews i wsp. Association between intake of non-sugar sweeteners and health outcomes: systematic review and meta-analyses of randomised and non-randomised controlled trials and observational studies. BMJ 2019;364:k4718 (dostępny pełen tekst)

W profilaktyce otyłości, cukrzycy i innych chorób przewlekłych zaleca się ograniczenie spożywania tłuszczów nasyconych, cukrów prostych i soli. Coraz popularniejsze stają się produkty żywnościowe zawierające słodziki (non-sugar sweeteners, NSSs ) zamiast cukrów prostych.

Stosowanie NNNs potencjalnie może przynosić korzyści zdrowotne ale dotychczasowe wyniki badań są sprzeczne. Niektóre z nich wykazały redukcję nadwagi, otyłości i cukrzycy, podczas  gdy inne częstsze występowanie tych zaburzeń, a także nowotworów.

W BMJ opublikowano wyniki przeglądu systematycznego i meta-analizy badań poświęconych temu zagadnieniu.  Włączono do niej 56 badań, w tym 35 obserwacyjnych, przeprowadzonych u ogólnie zdrowych  dorosłych i dzieci, z nadwagą, otyłością lub bez.

Jako NNNS kwalifikowano zarówno  słodziki sztuczne (sacharyna, aspartam, sukraloza, acesulfam, cyklominiany) jak i pochodzenia naturalnego (stewia w 2 badaniach).

Dane o niskiej sile wiarygodności  z ograniczonej liczby badań sugerują u dorosłych niewielki korzystny wpływ słodzików na BMI (-0,6 kg/m2) w dwóch badaniach i glikemię na czczo (-3 mg%) też w dwóch badaniach. Nie stwierdzono różnic w szerokim zakresie ocenianych  innych punktów końcowych (m.in. stan zdrowia jamy ustnej, nawyki żywieniowe, choroby sercowo-naczyniowe i nowotworowe, nastrój, czynności poznawcze). Nie wykazano efektu NSSs u dzieci i dorosłych aktywnie starających się o redukcję wagi.

Zdaniem autorów dla większości ocenianych  efektów zdrowotnych nie wykazano różnic.   Niezbędne są dalsze badania o odpowiedniej metodologii i czasie trwania obserwacji, aby móc ocenić skuteczność i bezpieczeństwo słodzików.

Opracowano na podstawie: BMJ, 2 stycznia 2019

0 replies on “Wpływ niskokalorycznych substancji słodzących (słodzików) na zdrowie: meta-analiza badań”