Wytrzymałościowy, interwałowy czy siłowy – jaki rodzaj treningu ma wpływ na aktywność telomerazy i długość telomerów

Christian M Werner i wsp. Differential effects of endurance, interval, and resistance training on telomerase activity and telomere length in a randomized, controlled study. 2018;40:34-46 (dostępny pełen tekst)

Endurance training and IT, but not RT, increased telomerase activity and TL which are important for cellular senescence, regenerative capacity, and thus, healthy aging …

European Heart Journal, 1 stycznia 2019

0 replies on “Wytrzymałościowy, interwałowy czy siłowy – jaki rodzaj treningu ma wpływ na aktywność telomerazy i długość telomerów”