Klęska reprezentacji Niemiec podczas Mundialu 2018 w cyfrowym EKG o wysokiej rozdzielczości. Implikacje dla prewencji i terapii

Wolfgang Hamm i wsp. An ECG-based documentation of Germany’s football disaster in 2018. Eur Heart J 2018;47:4139–4142 (dostępny pełen tekst)

Stres emocjonalny podczas meczów piłki nożnej może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych – ostrych zespołów wieńcowych, udarów czy objawowych arytmii. Podczas Mundialu w 2002 r. wykazano zwiększone ryzyko hospitalizacji  z powodu zawału w Anglii w ciągu dwóch dni po przegranej reprezentacji tego kraju z Argentyną w rzutach karnych. Z kolei w podczas Mundialu w 2006 r. w Niemczech u  mieszkańców Bawarii odnotowano znacząco więcej zdarzeń sercowo-naczyniowych w ciągu 12 godzin przed i po meczach reprezentacji gospodarza mistrzostw.

W European Heart Journal opublikowano pracę analizującą zapisy elektrokardiografii cyfrowej o wysokiej rozdzielczości  u ośmiu zdrowych ochotników, kibiców reprezentacji Niemiec, podczas decydującego o wyjściu z grupy eliminacyjnej meczu z Koreą Południową. Kontrolę stanowiły takie same zapisy EKG podczas  meczu Polska–Japonia.

W grupie badanej stwierdzono narastającą częstość akcji serca wraz z przebiegiem meczu, który skończył się wyeliminowaniem reprezentacji Niemiec. Towarzyszyły temu rosnące zaburzenia repolaryzacji mierzone parametrem PRD ( periodic repolarization dynamics), co jest odzwierciedleniem aktywacji współczulnej.

Zaburzenia PRD po zawale w niedawnych badaniach okazały się niezależnym czynnikiem prognostycznym śmiertelności sercowo-naczyniowej, w tym nagłych zgonów sercowych. Wyniki omawianego badania mogą identyfikować ogniwo łączące stres emocjonalny z podatnością na  groźne tachy-arytmie, co obserwuje się także podczas trzęsień ziemi lub w kasynach.

A zatem stres emocjonalny wywołujący zaburzenia PRD może prowadzić do incydentów  u osób z chorobą sercowo-naczyniową. Określenie PRD może pomóc w zidentyfikowaniu osób najbardziej zagrożonych, u których można zastosować prewencyjnie np. beta blokery. Znaczenie zaburzeń PRD u osób zdrowych pozostaje do ustalenia.

Opracowano na podstawie: European Heart Journal, 14 grudnia 2018

Marcin kargul

0 replies on “Klęska reprezentacji Niemiec podczas Mundialu 2018 w cyfrowym EKG o wysokiej rozdzielczości. Implikacje dla prewencji i terapii”