Najbardziej niespodziewane, inspirujące i frustrujące doniesienia medyczne w 2018 r. zdaniem użytkowników serwisu Medscape

Marcia Frellick. Opioids, ACA, and 'My Lane’ Stoked Physicians’ Interest in 2018. Medscape

Portal Medscape przeprowadził wśród użytkowników sondaż, które z prezentowanych w serwisie doniesień w 2018 r. były najbardziej inspirujące, ekscytujące czy frustrujące. Odpowiedziało ponad 1700 lekarzy.

Za inspirujące uznali m.in. historię, gdy sądzony pod zarzutem błędu w sztuce lekarz przeprowadził resuscytację członka ławy przysięgłych, u którego doszło do zatrzymania krążenia.

Innym tak ocenionym zdarzeniem było zdiagnozowanie  u siebie przez pielęgniarza w Australii zawału serca i przeprowadzenie leczenia włączając  trombolizę. Pielęgniarz przebywał samotnie w oddalonej wiejskiej placówce zdrowia i konsultował się zdalnie z lekarzami, a lotnicza pomoc medyczna dotarła po kilku godzinach.

Za najbardziej frustrujące uznano doniesienia o epidemii nadużywania i uzależnienia od opioidów w USA.

Wśród badań naukowych największą niespodziankę dla lekarzy stanowiły doniesienia, że:

aspiryna nie przynosi korzyści w pierwotnej prewencji sercowo-naczyniowej

– nawet jedna jednostka alkoholu dziennie zwiększa ryzyko raka

– suplementacja kwasów omega-3 nie zapobiega chorobom sercowo-naczyniowym

Opracowano na podstawie: Medscape, 13 grudnia 2018

Marcin Kargul

 

0 replies on “Najbardziej niespodziewane, inspirujące i frustrujące doniesienia medyczne w 2018 r. zdaniem użytkowników serwisu Medscape”