Jakie są mechanizmy redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego przy stosowaniu diety śródziemnomorskiej?

Shafqat Ahmad i wsp. Assessment of Risk Factors and Biomarkers Associated With Risk of Cardiovascular Disease Among Women Consuming a Mediterranean Diet.  JAMA Netw Open. 2018;1(8):e185708 (dostępny pełen tekst)

Badania randomizowane i obserwacyjne wykazały korzyści diety śródziemnomorskiej w prewencji sercowo-naczyniowej, tym niemniej nie są znane dokładne mechanizmy tego działania. W JAMA Network Open opublikowano pracę temu poświęconą.

W ramach prospektywnego badania kohortowego Women’s Health Study analizowano dane  26 tysięcy zdrowych wyjściowo kobiet (średni wiek 54,7 lat). Przy włączeniu oceniono wskaźnik stosowania diety śródziemnomorskiej oraz panel 40 biomarkerów (lipidy, lipoproteiny, metabolizm glukozy i insulinooporność, aminokwasy rozgałęzione, kreatynina, homocysteina, wskaźniki stanu zapalnego oraz dane kliniczne).

Niski, średni i wysoki wskaźnik stosowania diety śródziemnomorskiej dotyczył odpowiednio 39%, 36,2% i 28,4% badanej populacji. W 12 letniej obserwacji w dwóch ostatnich grupach częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych była niższa o odpowiednio 23% i 28%.

W opinii badaczki,  Samii Mora (Brigham and Women’s Hospita)

Sercowo-naczyniowe korzyści diety śródziemnomorskiej w tej dużej populacji USA były zbliżone wielkością do korzyści statyn i innych leków o działaniu prewencyjnym.

Zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego w największym stopniu tłumaczyły zmiany mediatorów zapalenia (29,2%), metabolizmu glukozy i insulinooporności (27,9%) oraz BMI (27,3%), w dalszej kolejności zmiany ciśnienia tętniczego i tradycyjnego lipidogramu. W odniesieniu do lipidów, największy wpływ miały HDL oraz  VLDL natomiast LDL nie różniło się istotnie miedzy grupami a stężenie cholesterolu całkowitego był większe  przy  wyższym wskaźniku przestrzegania diety śródziemnomorskiej,

Autorzy zwracają uwagę, że znaczna część redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego przy stosowaniu diety śródziemnomorskiej pozostaje niewyjaśniona i wymaga dalszych badań.

Opracowano na podstawie: JAMA Network Open, 7 grudnia 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Jakie są mechanizmy redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego przy stosowaniu diety śródziemnomorskiej?”