Medyczna marihuana jako substytucja nadużywania opioidów

Rebecca Voelke. States Move to Substitute Opioids With Medical Marijuana to Quell Epidemic. JAMA online (dostępny pełen tekst)

W 2016 r. w USA doszło do ponad 63 tysięcy zgonów z powodu przedawkowania leków/narkotyków. Za dwie trzecie z nich odpowiada epidemia nadużywania opioidów. Dotyczy to zarówno leków przepisywanych na receptę jak i wytwarzanych czy zdobywanych nielegalnie.

Medyczna marihuana jest  legalna w 31 stanach, dystrykcie Columbia i Puerto Rico, mimo że zgodnie z prawem federalnym marihuana jest nielegalnym narkotykiem.

W dwóch stanach (Nowy Jorki i Illinois) dla pacjentów z leczonych  opioidami lub wskazaniami do takiego leczenia dopuszczono niedawno nabywanie w zamian preparatów kannabinoidów za zgodą lekarza. Temat ten omawia artykuł w JAMA.

Niektóre badania wskazują, że w stanach gdzie zalegalizowano medyczną marihuanę spada przepisywanie opioidów i śmiertelność z powodu ich przedawkowania. Jest to jednak tylko obserwacja związku, nie zależności przyczynowej, istotne mogą być też inne wprowadzane inicjatywy.

Dane naukowe na temat skuteczności takiej substytucji są skąpe i niejednoznaczne. Opisy przypadków podają, że u niektórych pacjentów udało się zmniejszyć stosowanie opioidów o 60-100%. Jednakże w badaniu australijskim u 1514 pacjentów z przewlekłym bólem nienowotworowym medyczna marihuana nie zmniejszyła stosowania opioidów.

Zdaniem ekspertów w obliczu epidemii nadużywania opioidów próby substytucji mają sens, natomiast konieczne są dalsze pogłębione badania w tym zakresie.

Opracowano na podstawie: JAMA, 28 listopada 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Medyczna marihuana jako substytucja nadużywania opioidów”