Poród przez cięcie cesarskie w trybie planowym a ryzyko nadwagi w okresie wczesnodziecięcym

Meijin Cai i wsp. Association of Elective and Emergency Cesarean Delivery With Early Childhood Overweight at 12 Months of Age. JAMA Netw Open. 2018;1(7):e185025 (dostępny pełen tekst)

Częstość porodów przez cesarskie cięcie podwoiła się w ostatnich dwóch dekadach. Obecnie w ten sposób przychodzi na świat co piąte dziecko na świecie i co trzecie w USA. Badania sugerują że poród przez cesarskie cięcie wiąże się z większym ryzykiem nadwagi i otyłości u dzieci, młodzieży, a także w okresie dorosłości.

Autorzy z Singapuru oceniali to zagadnienie we wcześniejszym okresie życia,  u 12 miesięcznych niemowląt, w ramach prospektywnego badania kohortowego  Growing Up in Singapore Toward Healthy Outcomes (GUSTO).

Do analizy włączono 727 dzieci urodzonych w dwóch szpitalach w latach 2009-2010, w tym 222 (30,5%) urodzonych drogą cesarskiego cięcia  – w jednej trzeciej w trybie planowym i w dwóch trzecich w trybie ostrym. Zagrożenie nadwagą (z score 1-2 SD) oraz nadwagę (z score >2 SD) stwierdzono odpowiednio u 12,2% i 2,3 % dzieci po 12 miesiącach życia.

W analizie uwzględniono zmienne demograficzne i kliniczne matek oraz stosowanie antybiotyków u dzieci i rodzaj karmienia.   Wykazano, że cięcie cesarskie w trybie planowym znacząco statystycznie,  ponad dwukrotnie,  zwiększało  ryzyko nadwagi (iloraz szans 2.02; 95%CI, 1.05-3.89; P = .04).

Podobnej zależności nie stwierdzono dla cesarskich cięć ze w trybie ostrym.

Jako potencjalny mechanizm skłonności do nadwagi po cięciu cesarskim uważa się zaburzenia mikrobiomu jelitowego, który normalnie dziecko otrzymuje z dróg rodnych matki podczas porodu naturalnego. Podczas cięcia cesarskiego w trybie ostrym akcja porodowa jest z reguły rozpoczęta i pęcherz płodowy pęknięty, co może powodować  częściową kolonizację noworodka  przez drobnoustroje z dróg rodnych.

Zdaniem autorów rodzaj porodu może wpływać na ryzyko wczesnodziecięcej nadwagi. Kwestia powinna być omówiona  z pacjentkami. Niezbędne są dalsze badania tego zagadnienia.

Opracowano na podstawie: JAMA Network Open, 21 listopada 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Poród przez cięcie cesarskie w trybie planowym a ryzyko nadwagi w okresie wczesnodziecięcym”