Siedzący tryb życia, aktywność fizyczna w czasie wolnym – jak to wygląda w USA

Emily N. Ussery i wsp. Joint Prevalence of Sitting Time and Leisure-Time Physical Activity Among US Adults, 2015-2016.  JAMA. 2018;320(19):2036-2038

Zarówno siedzący tryb życia jak  niska aktywność fizyczna są czynnikami ryzyka chorób przewlekłych i przedwczesnej umieralności.  Poznanie częstości takich zachowań może pomóc lekarzom w ustaleniu priorytetowej interwencji. Zagadnieniu temu poświęcony jest artykuł w JAMA.

Autorzy posłużyli się reprezentatywnymi danymi zbadania ankietowego 2015-2016 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) przeprowadzonego u 5923 dorosłych Amerykanów.

Jako siedzące zachowanie uznano siedzenie w pracy, w domu, podczas przemieszczania się. Wyznaczono kwartyle: 0-4, 4-6, 6-8 oraz > 8 godzin dziennie (25,7% badanych).

Aktywność fizyczną w czasie wolnym  obliczono jako liczba minut wysiłku intensywnego tygodniowo plus  liczba minut wysiłku umiarkowanego tygodniowo  x 2. Wyznaczono kategorie: brak aktywności – 51%, niewystarczająca aktywność- 13,6%, wystarczająca aktywność (150-300 min/tydzień) – 12,7% , wysoka aktywność ((>300 min/tydzień) – 22,7%.

Najczęstsze połączenie to siedzenie 6-8 godzin i brak aktywności (13,9%) oraz siedzenie > 8 godzin i brak aktywności (11,4%). Siedzenie < 4 godzin oraz wystarczająca  aktywność dotyczyła 2,6% badanych.

A zatem połowa Amerykanów jest nieaktywna fizycznie, co czwarty przebywa w pozycji siedzącej powyżej 8 godzin dziennie, a u co dziesiątego występuje połączenie tych czynników ryzyka

Opracowano na podstawie: JAMA, 20 listopada 2018 r.

Marcin Kargul

0 replies on “Siedzący tryb życia, aktywność fizyczna w czasie wolnym – jak to wygląda w USA”