Nowe amerykańskie wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych

2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ ABC/ACPM/ADA/AGS/ APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: Executive Summary. Circulation online (dostępny pełen tekst)

Top 10 Take-Home Messages to Reduce Risk of Atherosclerotic Cardiovascular Disease Through Cholesterol Management: …

Circulation, 10 listopada 2018

0 replies on “Nowe amerykańskie wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych”