Grypa – sto lat po pandemii „hiszpanki” – aktualny stan wiedzy

Mossad SB. Influenza update 2018–2019: 100 years after the great pandemic. 2018 Nov;85(11):861-869 (dostępny pełen tekst)

W tym roku mija 100 lat od największej pandemii grypy – hiszpanki –  z powodu której zmarło na świecie około 50 milionów ludzi. W Cleveland Clinic Journal of Medicine podsumowano aktualny stan wiedzy o grypie. Autor zwraca uwagę między innymi, że:

– w sezonie 2017-2018 w USA odnotowano znacznie więcej  zachorowań, hospitalizacji i zgonów niż w latach poprzednich. M.in. zmarło 185 dzieci, z których 80% było niezaszczepionych

– skuteczność szczepionki opracowanej na ten sezon była niska i wyniosła 36% (z reguły 40-60%)

– według najnowszych  oszacowań rocznie zapada na grypę  3-11% populacji,  dzieci i młodzież częściej niż dorośli

– grypa jest czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, wyższe ryzyko zawału i udaru utrzymuje się 4 tygodnie po zachorowaniu

– w USA wskaźnik osób zaszczepionych wśród zatrudnionych wyniósł 37%  a wśród osób > 65 lat ok. 70% (w Polsce wskaźniki te są kilkukrotnie niższe – red.)

– wytworzenie odporności stadnej (ang. herd immunity,  forma pośredniej ochrony przed chorobami zakaźnymi, która występuje, gdy znaczna część populacji stała się odporna na infekcję, co zapobiega wybuchowi epidemii zapewniając tym samym ochronę osób niechronionych)   wymaga zaszczepienia 70% społeczności

– trwają  prace nad uniwersalną szczepionką,  wielosezonową,  skuteczną wobec większości szczepów grypy sezonowej oraz  ewentualnej grypy pandemicznej, bez ograniczeń skuteczności związanych z produkcją

– oprócz obecnie stosowanych leków przeciwwirusowych, w lutym 2018 zarejestrowano w Japonii nowy lek baloxavir marboxilu (inhbitor zależnej od kapu endonukleazy hamujący replikację wirusa). W badaniu 3 fazy znacząco zmniejszał objawy już po jednym dniu od podania pojedynczej dawki. W USA lek został zarejestrowany w październiku 2018

Opracowano na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine, listopad 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Grypa – sto lat po pandemii „hiszpanki” – aktualny stan wiedzy”