Medyczna dezinformacja w mediach społecznościowych

Wen-Ying Sylvia Chou i wsp.  Addressing Health-Related Misinformation on Social Media. JAMA. Published online (dostępny pełen tekst)

„Wszechobecne media społecznościowe stworzyły ekosystem informacyjny wypełniony kakofonią  opinii, prawdziwymi i fałszywymi informacjami oraz niespotykaną  ilością danych na różne tematy” – piszą autorzy artykułu z cyklu Viewpoint w JAMA.

Problem ten dotyka w bardzo dużym stopniu medycyny – rozpowszechniają się fałszywe, niedokładne, niepełne informacje, „fake newsy” i „mowa nienawiści”. Jako przykład autorzy podają istotny także w Polsce problem ruchów przeciwszczepionkowych.

Szerzeniu się dezinformacji sprzyja zjawisko określone jako „echo chamber”  (tendencja do otaczania się znajomymi, którzy mają takie same poglądy jak my). Media społecznościowe pozwalają na dopasowanie zawartości do osobistych poglądów i przekonań – tworzą się odrębne „silosy informacyjne”, prawdopodobieństwo wymiany różnych opinii maleje a rośnie ryzyko wzmacniania dezinformacji.

Są liczne badania wskazujące, że fałszywe informacje szerzą się znacznie szybciej niż prawdziwe. Na to nakłada się kryzys zaufania do autorytetów – w badaniu Galupa z 2016 r. tylko 36% mieszkańców USA  podawało  zaufanie do systemu opieki zdrowotnej. Co więcej, co piąty Amerykanin jest sceptyczny wobec naukowców.

Kluczowym zadaniem jest zatem identyfikacja  dezinformacji i zwalczanie jej negatywnych skutków zdrowotnych. Artykuł omawia te kwestie w aspekcie badań, zdrowia publicznego i praktyki klinicznej.

Opracowano na podstawie: JAMA, 14 listopada 2018

Marcin Kargul

 

0 replies on “Medyczna dezinformacja w mediach społecznościowych”