Nowe amerykańskie wytyczne dotyczące aktywności fizycznej – zalecenia

Katrina L. Piercy i wsp. The Physical Activity Guidelines for Americans. JAMA online (dostępny pełen tekst)

W JAMA opublikowano nową edycję wytycznych the Physical Activity Guidelines for Americans, od auspicjami The US Department of Health and Human Services:

  • Dzieci w wieku 3-5 lat powinny być aktywne przez cały dzień
  • Dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat: 60 min  i więcej dziennie aktywności umiarkowanej lub intensywnej (ćwiczenia aerobowe oraz wzmacniające mięśnie i kości)
  • Dorośli: co najmniej 150 min do 300 min umiarkowanej lub 75-150 min intensywnej  aktywności aerobowej w tygodniu  plus ćwiczenia wzmacniające mięśnie 2 lub więcej dni  w tygodniu
  • Starsze osoby powinny wykonywać złożone ćwiczenia:  aerobowe, wzmacniające mięśnie i zachowanie równowagi
  • Kobiety w ciąży i po porodzie: co najmniej 150 min umiarkowanej  aktywności aerobowej w tygodniu
  • Osoby dorosłe z chorobami przewlekłymi lub niepełnosprawne, jeśli są w stanie, powinny przestrzegać zaleceń dla ogółu dorosłych

Więcej ruchu i mniej siedzącego trybu życia przynosi korzyści zdrowotne  prawie wszystkim. Osoby najmniej aktywne odnoszą duże korzyści nawet z niewielkiego zwiększenia aktywności.

Profesjonaliści medyczni a także władze powinni promować te wytyczne i podnosić społeczną świadomość znaczenia aktywności fizycznej, a także implementować programy, rozwiązania praktyczne  i regulacje prawne  dla poprawy zdrowia Amerykanów.

Opracowano na podstawie: JAMA, 12 listopada 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Nowe amerykańskie wytyczne dotyczące aktywności fizycznej – zalecenia”