Pełnotłuste produkty mleczne mogą zapobiegać cukrzycy?

Fumiaki Imamura i wsp. Fatty acid biomarkers of dairy fat consumption and incidence of type 2 diabetes: A pooled analysis of prospective cohort studies. Plos Medicine online (dostępny pełen tekst)

Niektóre badania sugerują, że większe spożywanie nabiału, jak jogurt czy sery, wiąże się z niższym ryzykiem cukrzycy typu 2. Badania te opierały się jednak na dzienniczkach konsumpcji wypełnianych przez pacjentów, co może prowadzić do wypaczenia wyników powodowanego przez wybiórczość pamięci (recall bias).

W PLOS Medicine opublikowano wyniki łączonej analizy 16 międzynarodowych kohort liczących łącznie ponad 60 000 osób, w ramach projektu Fatty Acids and Outcomes Research Consortium (FORCE).

U badanych wyjściowo chromatograficznie oznaczano stężenie trzech kwasów tłuszczowych korelujących ze spożyciem produktów mlecznych (pentadekanowego, n-heptadekanowego i trans- palmitooleinowego). Obserwacja trwała średnio 9 lat, w tym czasie u  blisko badanych 24% rozpoznano cukrzycę.

Stwierdzono, że osoby w najwyższym kwintylu stężeń oznaczanych kwasów tłuszczowych miały o 35% niższe ryzyko rozwoju cukrzycy vs kwintyl najniższy.

Aktualne wytyczne żywieniowe generalnie zalecają odtłuszczone lub beztłuszczowe produkty mleczne. Zdaniem autorów wyniki badania, mimo jego ograniczeń metodologicznych, sugerują potrzebę ponownej oceny korzyści związanych ze spożywaniem tłuszczów zawartych w produktach mlecznych.

Jednakże są też opinie, że jest to tylko badanie epidemiologiczne. Z wnioskami należy poczekać do potwierdzenia obserwacji w dalszych badaniach klinicznych.  Na dzisiaj najlepiej przebadane są  diety śródziemnomorska i DASH.

W konkluzji autorzy stwierdzają, że

Nowe wyniki potwierdzają potrzebę dodatkowych badań klinicznych i molekularnych dla wyjaśnienia potencjalnego wpływu tych kwasów tłuszczowych na metabolizm glukozy i insuliny oraz potencjalnej roli wybranych produktów mlecznych w zapobieganiu cukrzycy typu 2.

Opracowano na podstawie: PLOS Medicine, 10 października 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Pełnotłuste produkty mleczne mogą zapobiegać cukrzycy?”