Jakie rodzaje ćwiczeń fizycznych wiążą się z największym wydłużeniem życia?

Schnohr P. Various Leisure-Time Physical Activities Associated With Widely Divergent Life Expectancies: The Copenhagen City Heart Study. Mayo Clin Proc. 2018 online

W piśmie Mayo Clinic Proceedings opublikowano  analizę prospektywnego badania Copenhagen City Heart Study (CCHS), omówioną także w serwisie Medscape . 8577 uczestników w włączonych w latach 1991-1994 wypełniło szczegółową ankietę dotyczącą aktywności fizycznej w czasie wolnym. W 25-letniej obserwacji oceniano śmiertelność ze wszystkich przyczyn.

W wieloczynnikowej analizie,  po uwzględnieniu innych zmiennych, poszczególne rodzaje aktywności wiązały się z przedłużeniem życia w porównaniu z grupą nieaktywną fizycznie o:

Tenis – 9,7 lat

Badminton – 6,2 lat

Piłka nożna – 4,7 lat

Jazda na rowerze – 3,7 lat

Pływanie – 3,4lat

Bieganie – 3,2 lat

Ćwiczenia na siłowni/sali gimnastycznej – 1,5 roku

Autorzy podkreślają, że obserwacyjny charakter badania powoduje, że nie można jednoznacznie stwierdzić przyczynowego charakteru obserwowanych zależności. Tenis np. uprawiany jest częściej przez osoby wykształcone i dobrze sytuowane. Wydaje się jednak, że największe korzyści przynoszą ćwiczenia powiązane z interakcją społeczną. Zagadnienie to powinno być tematem dalszych badań.

Zdaniem komentującego wyniki Dr.  Jamesa O’Keefe (Saint Luke’s Mid America Heart Institute):

Jeśli szukamy ćwiczeń aby przedłużyć życie,  najlepiej będzie spotykać się regularnie z przynajmniej  jedną inną osobą, w celu aktywności fizycznej która jest zarazem przyjemnością.

Opracowano na podstawie: Mayo Clinic Proceedings, wrzesień 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Jakie rodzaje ćwiczeń fizycznych wiążą się z największym wydłużeniem życia?”