Starość i starzenie się na przestrzeni wieków i współcześnie – aspekty kliniczne i społeczno-ekonomiczne

A Tofield. Age in an Ageing Society. Eur Heart J 2018;39:3271–3275 (dostępny  pełen tekst ang.)

Once upon a time, age was in nobody’s mind: the hunters and gatherers were lucky if they reached 30 …

14 września 2018

0 replies on “Starość i starzenie się na przestrzeni wieków i współcześnie – aspekty kliniczne i społeczno-ekonomiczne”