Inne doniesienia z kongresu European Society of Cardiology 2018