Ustrukturyzowane treningi funkcji poznawczych – czy zapobiegają demencji?

Peter M. Yellowlees. Cognitive Training Does Not Prevent Cognitive Decline. Medscape (dostępny pełen tekst po rejestracji)

Ustrukturyzowane treningi funkcji poznawczych, często o komercyjnym charakterze, są promowane jako metoda zapobiegania lub spowolnienia rozwoju zaburzeń kognitywnych, w tym demencji. Ich skuteczność nie jest jednak jednoznacznie potwierdzona.

W serwisie Medscape Peter M. Yellowlees (Department of Psychiatry, University of California) omawia wyniki przeglądu piśmiennictwa na temat tego zagadnienia opublikowanego w Annals of Internal Medicine.

Przegląd objął  11 prac, w tym 6 u osób zdrowych i 5 u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności poznawczych (mild cognitive impairment, MCI). Trening poznawczy u osób zdrowych opierał się głownie o programy komputerowe, u osób z MCI o zajęcia grupowe.

U osób zdrowych trening poprawił funkcje poznawcze, ale tylko w domenie której dotyczył,  nie w innych domenach.

U osób z MCI nie wykazano wpływu treningu  na sprawność kognitywną, dane na temat możliwości spowolnienia pogarszania się funkcji poznawczych i zapobiegania demencji określono jako niewystarczające.

Wyniki są zatem zawodem  biorąc pod uwagę nagłaśnianie potencjalnych korzyści treningu poznawczego i liczbę osób uczestniczących w różnego rodzaju programach, głównie komputerowych. Dla osób zdrowych wydaje się użyteczne ćwiczenie funkcji poznawczych w domenach, które są indywidualnie ważne  a nie udział w programach/grach poprawiających osiągnięcia w dziedzinach bez praktycznej wartości w codziennym życiu.

Według autora dla lekarzy troszczących się o swoje funkcje poznawcze  przesłanie brzmi: lepiej czynić wysiłki, aby być na bieżąco z istotnym dla siebie piśmiennictwem medycznym, niż starać się zostać mistrzem programów/gier komputerowych.

Opracowano na podstawie: Medscape, 8 sierpnia 2018

Marcin Kargul

 

0 replies on “Ustrukturyzowane treningi funkcji poznawczych – czy zapobiegają demencji?”