Czy lekarze w Polsce udzielają porad w zakresie prewencji sercowo-naczyniowej? Dane z badań WOBASZ i WOBASZ II

Aleksandra Piwońska i wsp. Cardiovascular diseases prevention in Poland – results of WOBASZ and WOBASZ II. Kardiologia Polska 2018 online (dostępny pełen tekst)

W Kardiologii Polskiej opublikowano pracę poświęconą profilaktyce kardiologicznej w naszym kraju. Porównane dane kwestionariuszowe zebrane w programach WOBASZ (2003-2005) i WOBASZ II (2013-2014) od pacjentów w wieku 20-74 lata.

W programie WOBASZ w przeciągu roku przed ankietą  lekarza co najmniej raz odwiedziło 64% mężczyzn i 75% kobiet , dla WOBASZ II odsetki wyniosły 70% i 82%. Pacjentów pytano, czy podczas wizyty uzyskali poradę odnośnie palenia, diety, wysiłku fizycznego, zmierzono im ciśnienie i czy mieli zlecone oznaczenie lipidów w ostatnich 12 miesiącach.

Co najmniej  1 z tych porad/oznaczeń potwierdziło ok. 70% pacjentów w obu programach. Oznacza to, że wobec blisko jednej trzeciej nie podjęto żadnych działań z zakresu prewencji sercowo-naczyniowej. Ciśnienie tętnicze zmierzone było tylko podczas ok. 60% wizyt.

W programie WOBASZ II odnotowano istotne zwiększenie częstości porad antynikotynowych, dietetycznych i dotyczących wysiłku fizycznego w porównaniu z poprzednim okresem. Największy postęp dotyczył oznaczeń lipidów – zlecano je ponad  dwukrotnie częściej. Szczegółowe dane znajdują się w tabeli:

M

WOBASZ

M

WOBASZ II

K

WOBASZ

K

WOBASZ II

Pomiar     ciśnienia (%)

56

60

65

60

Oznaczenie lipidów (%)

23

58

28

58

Palenie (%)

52

58

48

53

Dieta (%)

25

32

28

29

Wysiłek      fizyczny (%)

18

27

17

24

 

A zatem w latach 2013-2014 stwierdzono postęp w zakresie prewencji sercowo-naczyniowej w porównaniu z latami 2003-2005 ale w dalszym ciągu działania te nie są wystarczające. Blisko jedna trzecia pacjentów odwiedzających lekarzy nie otrzymała żadnych porad w tym zakresie.

Opracowano na podstawie: Kardiologia Polska, 31 lipca 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Czy lekarze w Polsce udzielają porad w zakresie prewencji sercowo-naczyniowej? Dane z badań WOBASZ i WOBASZ II”