Objawy mięśniowe przy stosowaniu statyn: rozpoznanie, postępowanie – aplikacja American College of Cardiology

Gregory Curfman. Statin-Associated Myopathy—An Elusive Clinical Problem. JAMA Intern Med. Published online 

Najczęstszymi przyczynami nietolerancji statyn są objawy mięśniowe jak bóle (mialgia), skurcze, osłabienie mięśni (miopatia), przebiegające ze zwiększeniem stężenia lub bez CK), z zapaleniem mięśni (myositis) lub bez. Mionekroza i rabdomioliza występują  bardzo rzadko i mogą się wiązać z predyspozycją genetyczną, zaostrzeniem choroby współistniejącej lub błędem terapeutycznym.

Mialgia i miopatia bez wzrostu CK obserwowana jest u do 5% uczestników badań klinicznych i nawet  u 25% i więcej pacjentów w badaniach obserwacyjnych i codziennej praktyce.

Czynnikami ryzyka są niedoczynność tarczycy, długi intensywny wysiłek fizyczny, niskie stężenie witaminy D, inne choroby mięśniowe, stosowanie leków hamujących cytochrom P450  CYP3A4  (np. cyklosporyna, amiodaron, antybiotyki makrolidowe).

Postępowanie obejmuje „wakacje lekowe” lub przerwanie leczenia przy niższym ryzyku sercowo-naczyniowym, przyjmowanie leku co drugi dzień, zmianę leczenia na prawastatyne, fluwastatyne czy ezetymib, odstawienie leków wpływających na CYP3A4.

Pomocą w rozpoznaniu i ustaleniu postępowania pomocna może być aplikacja stworzona przez  American College of Cardiology  (http://www.acc.org/statinintoleranceapp).

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine, 30 lipca 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Objawy mięśniowe przy stosowaniu statyn: rozpoznanie, postępowanie – aplikacja American College of Cardiology”