Długość antybiotykoterapii w ostrym bakteryjnym zapaleniu zatok u dorosłych: teoria a praktyka

Laura M. King i wsp. Antibiotic Therapy Duration in US Adults With Sinusitis. JAMA Intern Med. 2018;178(7):992-994

Najczęstszym powodem przepisywania antybiotyków w leczeniu ambulatoryjnym w USA są  ostre bakteryjne zapalenia zatok. Infectious Diseases Society of America rekomenduje u pacjentów z niskim ryzykiem antybiotykooporności, przy dobrej odpowiedzi na inicjację terapii, stosowanie antybiotyku przez 5-7 dni.

W JAMA Internal Medicine opublikowano pracę analizująca rzeczywisty czas trwania antybiotykoterapii. Wykorzystano dane z bazy 2016 National Disease and Therapeutic Index (IQVIA) stanowiącą reprezentatywną próbę dla ponad 3,5 miliona wizyt, na których przepisano antybiotyk w ostrym zapaleniu zatok u dorosłych.

Mediana zaleconego czasu leczenia wyniosła 10 dni, blisko 70% terapii zostało zaleconych na 10 i więcej dni.

W dyskusji autorzy zwracają uwagę na wcześniejsze prace, które  wykazały, że 90% pacjentów nie wymaga przedłużonej terapii a krótsze leczenie (3-7 dni)  daje porównywalne wyniki co dłuższe (6-10 dni).

W  opinii autorów optymalne zarządzanie antybiotykoterapią, oprócz prawidłowej selekcji pacjentów u których jest ona wskazana i doboru właściwego antybiotyku, powinno uwzględniać także stosowanie leczenia przez możliwie najkrótszy skuteczny czas.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine, lipiec 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Długość antybiotykoterapii w ostrym bakteryjnym zapaleniu zatok u dorosłych: teoria a praktyka”