Jakie nowotwory zwiększają ryzyko cukrzycy?

Yul Hwangbo i wsp. Incidence of Diabetes After Cancer Development. A Korean National Cohort Study. JAMA Oncology online

W licznych badaniach wykazano, że cukrzyca jest czynnikiem ryzyka wielu nowotworów. Mniej wiadomo o odwrotnej zależności – czy u pacjentów z nowotworem cukrzyca rozwija się częściej.

Pracę poświęconą temu zagadnieniu opublikowano w JAMA Oncology. Autorzy posłużyli się danymi z reprezentatywnej próby ponad pół miliona mieszkańców Korei Południowej (2,2% populacji) w wieku 20-70 lat, wyjściowo bez cukrzycy i choroby nowotworowej.  Mediana obserwacji wyniosła 10 lat.

W tym czasie u 15 130 osób zdiagnozowano nowotwór a u 26 610 cukrzycę. U 834 osób cukrzyca wystąpiła po diagnozie nowotworu.

Po uwzględnieniu w analizie zmiennych  takich jak: klasyczne czynniki ryzyka cukrzycy, płeć, wiek,  choroby współistniejące, dla wszystkich nowotworów ryzyko względne wystąpienia cukrzycy (HR, hazard ratio) wyniosło 1,35 (P < 0.001). Dla poszczególnych nowotworów odpowiednie wskaźniki ryzyka wyniosły: rak trzustki 5,15;  nerki 2,06;  wątroby 1,95;  pęcherzyka żółciowego 1,79; płuc 1,74; nowotwory krwi 1,61, rak piersi 1,60, żołądka 1,35 i tarczycy 1,33.

A zatem  choroba nowotworowa jest  niezależnym czynnikiem ryzyka cukrzycy. Zdaniem autorów w przypadkach wymienionych nowotworów należy rozważyć badania przesiewowe w kierunku cukrzycy.

Ponieważ najwyższe ryzyko cukrzycy było w pierwszych dwóch latach po diagnozie nowotworu, jako potencjalne wytłumaczenie zależności autorzy podają toksyczność leczenia  (sterydy, chemioterapia). Także sam nowotwór może wpływać na ryzyko cukrzycy – np.  kacheksja wiąże się insulinoopornością i zaburzeniem tolerancji glukozy.

Możliwe jest, że cukrzyca u osób z nowotworemu może mieć swoje odrębności w przebiegu klinicznym i odpowiedzi na leczenie. Konieczne są dalsze badanie w tym zakresie.

Opracowano na podstawie: JAMA Oncology, 7 czerwca 2018

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Jakie nowotwory zwiększają ryzyko cukrzycy?”