Leniwi, przemądrzali, przyklejeni do smartfonów – czy taka jest nowa generacja lekarzy?

Caroline Mercer. How millennials are disrupting medicine. CMAJ 2018 190 (22) E696-E697 (dostępny pełen tekst)

Leniwi, przemądrzali, przyklejeni do smartfonów  – osoby z tzw. pokolenia Y – milenialsi – mają często złą reputację, również w kręgach medycznych. Artykuł w CMAJ przekonuje, że studenci i lekarze  w wieku poniżej 35 lat mogą do  profesji „wpuścić trochę świeżego powietrza” i uczynić ją bardziej biegłą w nowoczesnych technologiach.

Najczęstsza definicja tej generacji to osoby urodzone  pomiędzy połową lat 80-tych a połową 90-tych, wychowane już w epoce Internetu. Milenialsi stanowią na razie 10% lekarzy w Kanadzie, wyróżnia ich miedzy innymi preferowanie równowagi między życiem zawodowym i osobistym, przekonanie o własnej wyjątkowości  oraz sposoby komunikacji.

To, że nie chcą pracować przez tak długie godziny jak ich starsi koledzy może być pewnym atutem w epoce, w której zaczyna się zwracać dużą uwagę na dobrostan lekarzy i ich zdrowie psychiczne.

Z kolei pewność siebie, przekonanie o własnej wyjątkowości może prowadzić do odświeżenia relacji opartych dotychczas głównie na hierarchii, również w zakresie kształcenia adeptów medycyny (podejście zorientowane na uczących się, Student Centered Learning).

Sposób komunikacji oparty o korzystanie z technologii i mediów cyfrowych stanowi niekiedy źródło napięć i nieporozumień pomiędzy generacjami. Milenialsi przywykli do „informacji pod opuszkami palców” i nieustannych interakcji elektronicznych z innymi, podczas gdy starsze pokolenie lekarzy może preferować bardzie formalne sposoby kontaktowania się. W artykule podany jest przykład irytacji starszego chirurga tym że młodszy kolega podczas rozmowy korzysta ze smartfona, do czasu gdy ten pokazał mu właśnie wyszukany film dotyczący nowej techniki chirurgicznej.

Zdaniem autorów wzajemna edukacja może niwelować bariery międzygeneracyjne. Młodsi lekarze powinni poznać korzyści bardziej formalnych interakcji i  komunikacji „twarzą w twarz”. Starsi być bardziej otwarci na nowe technologie. Różnice nie muszą generować konfliktów, mogą być podstawą uczenia się, współpracy i korzystnych zmian.

Opracowano na podstawie: Canadian Medical Association Journal, 4 czerwca 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Leniwi, przemądrzali, przyklejeni do smartfonów – czy taka jest nowa generacja lekarzy?”