A może fleksitarianizm jako element zdrowego stylu życia?

Liam Davenport. Vegetarian or 'Flexitarian’ Diet Benefits Waistline and Pocket. Medscape (dostępny pełen tekst po zalogowaniu)

Fleksitarianizm to dieta polegająca na spożywaniu ograniczonej liczby posiłków mięsnych w tygodniu. Pojęcie to ma również drugie znaczenie, według którego za fleksitarian uznaje się osoby spożywające mięso tylko okazjonalnie (np. poza domem, na przyjęciach, w domach przyjaciół lub rodziny).

Taki sposób odżywiania może być  łatwiejszy do zaakceptowania niż dieta wegańska lub wegetariańska, a zarazem przynosić istotne korzyści zdrowotne. Na kongresie  European Congress on Obesity (ECO) 2018 zaprezentowano nowe doniesienie naukowe na ten temat.

Autorzy przeanalizowali  trzy kohorty prospektywnego badania Rotterdam Study (1989–1993, 2000–2001 i 2006–2009)  z udziałem 9641 osób (średni wiek 64,2 lat). Diety poszczególnych osób oceniano w zależności od stosunku produktów zwierzęcych do roślinnych w skali 0-10.

W analizie wieloczynnikowej z uwzględnieniem innych zmiennych wykazano, że dieta z większą proporcją warzyw i owoców kojarzyła się z niższym BMI,  dla osób z punktacją 10 BMI było niższe o 0,7 kg/m2 w porównaniu z punktacją 0. Różnica wynikała przede wszystkim z mniejszej masy tłuszczowej. Obwód pasa był mniejszy o 1,82 cm przy diecie opartej na warzywach i owocach.

Zdaniem autorów takie wyniki powinny mieć przełożenie na redukcję powikłań otyłości  – chorób sercowo-naczyniowych czy cukrzycy. Dieta oparta na pokarmach roślinnych ma działanie prewencyjne w stosunku do insulinooporności, nieprawidłowej tolerancji glukozy i cukrzycy.

Co ważne, fleksitarianizm może być łatwiejszy do zaakceptowania niż całkowita rezygnacja z mięsa/produktów zwierzęcych, stanowi rozwiązanie mniej radykalne i przez to daje większą szansę na rzeczywistą zmianę stylu życia. Przy diecie całkowicie pozbawionej produktów zwierzęcych dostarczenie wszystkich niezbędnych składników, zwłaszcza określonych protein, jest trudniejsze, posiłki muszą być odpowiednio różnorodne.

W opinii autorów dieta fleksitariańska jest z pewnością łatwiejsza do wdrożenia a pierwszym krokiem powinno być ograniczenie spożywania mięsa przetworzonego i mięsa czerwonego.

Opracowano na podstawie: Medscape, 28 maja 2018

0 replies on “A może fleksitarianizm jako element zdrowego stylu życia?”