Spożywanie ryb a ryzyko sercowo-naczyniowe: stanowisko American Heart Association

Eric B. Rimm i wsp. Seafood Long-Chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Cardiovascular Disease. A Science Advisory From the American Heart Association. Circulation 2018 online (dostępny pełen tekst)

W Circulation ukazało się stanowisko naukowe American Heart Association (AHA)  na temat konsumpcji ryb i zawartych w nich omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w kontekście chorób sercowo-naczyniowych.

Dokument potwierdza zalecenia spożywania 1-2 (AHA) lub 2 (2015–2020 Dietary Guidelines for Americans)  porcje niesmażonych ryb tygodniowo. Preferuje się ryby tłuste, jak łosoś, makrela, śledzie, sardynki, tuńczyk. Już jedna porcja łososia tygodniowo dostarcza zalecaną dawkę 250 mg kwasów omega-3 na dzień, w przypadku ryb chudych jak dorsz, potrzebnych jest kilka porcji. W 2012 r. Amerykanie spożywali średnio 1,3 porcji ryb tygodniowo, co stanowi niewielki postęp w stosunku do 1,1 porcji tygodniowo w 1999 r. i odbiega od konsumpcji zalecanej.

Zgodnie ze współczesną wiedzą zawarte w diecie omega-3 wielonienasycone kwasy tłuszczowe mają korzystny wpływ na stężenie trójglicerydów, parametry elekrofizjologiczne, funkcję śródbłonka i prawdopodobnie także na ciśnienie tętnicze i stan zapalny. Dla suplementów kwasów omega-3 dane kliniczne są słabsze.

Autorzy stanowiska odnoszą się także do zawartości rtęci w rybach. Rtęć jest obecna u większości ryb, najwięcej jej znajduje się w rybach dużych (np. rekiny, mieczniki, marliny). Rtęć w rybach może powodować poważne zaburzenia neurologiczne noworodków, dlatego kobiety w ciąży i karmiące powinny unikać spożywania ryb potencjalnie zanieczyszczonych rtęcią.

Aktualny stan wiedzy nie potwierdza, aby rtęć w rybach miała niekorzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy u dorosłych. Korzyści z konsumpcji ryb przeważają nad potencjalnym ryzykiem, zwłaszcza przy spożywaniu  różnych rodzajów ryb.

Dokument zwraca uwagę, że rośnie ilość ryb sztucznie hodowanych. Zaleca monitorowanie farm rybnych, w tym pod kątem zawartości kwasów omega-3.

W odniesieniu do suplementów kwasów omega-3 stanowisko AHA jest przeciwne ich zalecaniu osobom z populacji ogólnej w prewencji pierwotnej, ponieważ nie jest to poparte danym naukowymi. Suplementy mogą być natomiast korzystne u osób z niedawnym zawałem oraz pacjentów z niewydolnością serca.

Opracowano na podstawie: Circulation, 17 maja 2018

Marcin Kargul

 

0 replies on “Spożywanie ryb a ryzyko sercowo-naczyniowe: stanowisko American Heart Association”