Jak walczyć z mitami medycznymi w dobie wiralnej dezinformacji i “fake news”

Roger Collier. Containing health myths in the age of viral misinformation. CMAJ May 14, 2018 190 (19) E578 (dostępny pełen tekst ang.)

0 replies on “Jak walczyć z mitami medycznymi w dobie wiralnej dezinformacji i “fake news””