Nikotyna, alkohol, narkotyki i ich wpływ na wskaźniki sytuacji zdrowotnej populacji – najnowsze dane statystyczne

Amy Peacock i wsp. Global statistics on alcohol, tobacco and illicit drug use: 2017 status report. Addiction, 2018 online (dostępny pełen tekst)

W piśmie Addiction opublikowano światowe dane statystyczne dotyczące nikotyny, alkoholu i narkotyków. Źródłem informacji były: WHO,  United Nations Office on Drugs and Crime oraz Institute for Health Metrics and Evaluation. Dla niektórych regionów (Afryka, Ameryka Południowa, część Azji) dane były niekompletne.

Analizowano m.in. wskaźnik DALY – (lata życia skorygowane niesprawnością, z ang. disability adjusted life-years), który wyraża łącznie lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu w wyniku urazu lub choroby. W 2015 r. globalnie najważniejszymi powodami utraconych DALY były w kolejności nikotyna (170.9 mln),  alkohol (85 mln) i narkotyki (27.8 mln).

Podobna kolejność dotyczyła wpływu na śmiertelność całkowitą: nikotyna 110.7, alkohol 33  i narkotyki 6.9 zgonów w przeliczeniu na 100 000 osób.

W dorosłej populacji częstość spożycia jednorazowo dużych ilości alkoholu (≥60g) co najmniej raz w poprzedzającym miesiącu wynosiła 18.3%, codziennego palenia 15.2% a stosowania w ostatnim roku marihuany, opioidów, amfetaminy i kokainy odpowiednio 3.8%, 0.77%, 0.37%, i 0.35%.

Największe spożycie alkoholu odnotowano w Europie wschodniej, środkowej i zachodniej (11-12 litrów rocznie), podobnie jak odsetki palaczy (21-24%). Narkotyki stosowane były najczęściej w USA, Kanadzie i krajach Australazji.

Opracowano na podstawie: Addiction, maj 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Nikotyna, alkohol, narkotyki i ich wpływ na wskaźniki sytuacji zdrowotnej populacji – najnowsze dane statystyczne”