Nadciśnienie – aby dobrze leczyć należy wcześniej dobrze zmierzyć

Robert B. Baron. Treating Blood Pressure Correctly by Measuring It Correctly. JAMA Intern Med. 2018 Published online

Pomiar ciśnienia tętniczego jest jedną z pierwszych umiejętności klinicznych, której uczą się studenci. Jednocześnie istnieje wiele danych, że ciśnienie w praktyce jest mierzone niedokładnie –  najczęściej pomiary są zawyżone.

Coraz więcej uwagi poświęca się pomiarom poza gabinetem jednak zdecydowana większość danych naukowych będących podstawą wytycznych postępowania pochodzi   z pomiarów gabinetowych.

Wytyczne AHA/ACC wymieniają 19 składowych prawidłowego pomiaru, wśród nich m.in:

– pozycja siedząca z oparciem pleców i stóp w czasie pomiaru  i przez co najmniej 5 min. przed pomiarem

– zakaz picia kawy i palenia papierosów, unikanie wysiłku przez 30 minut przed pomiarem

– nierozmawianie podczas pomiaru

–  kończyna górna obnażona, bez uciskającej odzieży

– prawidłowy mankiet na wysokości serca

– obliczenie średniej z  pomiarów przeprowadzonych w czasie tej samej wizyty

O znaczeniu tej ostatniej zasady świadczą wyniki opublikowanej w tym samym numerze pisma pracy, w której przy wstępnym wyniku ≥140/90 mm Hg 36% ponownych pomiarów dało wynik poniżej tej wartości.

W ostatnim czasie na popularności zyskuje automatyczny pomiar gabinetowy  bez obecności personelu medycznego (jak w badaniu SPRINT). Należy pamiętać, że daje on wyniki niższe niż pomiary rutynowe  (w jednym z ostatnich doniesień ciśnienie skurczowe niższe o średnio o średnio 12,7 mm Hg).

Autorzy komentarza proponują następujące praktyczne wskazówki dla poprawy dokładności pomiarów ciśnienia:

– sprawdzenie przeszkolenia pracowników, podziału obowiązków, wyposażenia gabinetu

– stworzenie odpowiedniego wykazu czynności (check list)

– powtórne pomiary przy podwyższonych wartościach w pomiarze wstępnym. Jeśli pierwszy pomiar wykonuje pielęgniarka, warto rozważyć, aby powtórny pomiar wykonywał lekarz – może to być najważniejsze badanie podczas danej wizyty.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine, 16 kwietnia 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Nadciśnienie – aby dobrze leczyć należy wcześniej dobrze zmierzyć”