Znaczenie powtórnego pomiaru ciśnienia tętniczego w gabinecie

Einstadter  D i wsp.  Association of repeated measurements with blood pressure control in primary care.  JAMA Intern Med. 2018 published online

Błędy przy pomiarze ciśnienia tętniczego są częste. Wytyczne American Heart Association zalecają ponowienie pomiaru w gabinecie po upływie co najmniej minuty, ale w praktyce dla oszczędzenia czasu ocena często opiera się na pojedynczym pomiarze.

W JAMA Internal Medicine zamieszczono wyniki analizy przeprowadzonej u ponad 38 000 pacjentów (59%  kobiety)  z nadciśnieniem w warunkach opieki podstawowej w Cleveland w 2016 r. W dokumentacji elektronicznej zainstalowano przypomnienie o powtórnym pomiarze ciśnienia, gdy jego wartość w pomiarze wstępnym wyniosła ≥140/90 mm Hg.

W omawianym okresie pacjenci odbyli blisko 81 000 wizyt, na ok. 31 500 z nich  (39%) wstępny pomiar był ≥140/90 mm Hg, ponownego  pomiaru dokonano na ok. 26 000 wizyt (83%).

Ciśnienie skurczowe podczas drugiego pomiaru było średnio o 8 mm Hg niższe, 36% powtórnych pomiarów dało wynik < 140/90 mm Hg.

Oszacowano, że 65%   zaobserwowanej różnicy miedzy pomiarami można przypisać statystycznemu zjawisku „regresji do średniej”, ale pozostała część ma znacznie kliniczne porównywalne do zastosowania dodatkowego leku hipotensyjnego.

Zdaniem autorów rutynowe stosowanie powtórnego pomiaru ciśnienia na wizycie może przyczynić się do lepszego podejmowania decyzji terapeutycznych i powinno stać się standardem postępowania.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine, 16 kwietnia 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Znaczenie powtórnego pomiaru ciśnienia tętniczego w gabinecie”