Cukier w napojach, ale nie pokarmach stałych, wiąże się ze zwiększeniem śmiertelności?

Nancy A Melville. Sugary Drinks, but Not Foods, Linked to Increased Mortality. Medscape (dostępny pełen tekst po rejestracji)

Podczas konferencji naukowej Heart Association’s Epidemiology and Prevention | Lifestyle and Cardiometabolic  Health 2018 zaprezentowano pracę oceniającą wpływ dodanych cukrów w diecie na wskaźniki chorobowość i śmiertelności.

Analizowano dane z badania REGARDS  (Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke) z udziałem  17 930  osób w wieku 45 i więcej lat, wyjściowo bez chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. Spożywanie dodanych cukrów oceniano na podstawie szczegółowych kwestionariuszy, obserwacja trwała średnio 6,9 lat.

W kwartylu o najwyższym spożyciu cukru w napojach („soft drinki”, napoje owocowe  ale też soki owocowe) w porównaniu z kwartylem najniższym ryzyko choroby wieńcowej było dwukrotnie wyższe (HR  2.0; 95% CI, 1.12 – 3.54) a zgonu ze wszystkich przyczyn wyższe o 20% (HR 1.2; 95% CI, 0.99 – 1.52).

W przypadku cukrów w pokarmach stałych (cukierki, ciastka, desery itp.) podobnej zależności nie wykazano.

Zdaniem autorów kalorie pochodzące z napojów są w niższym stopniu  kompensowane zmniejszonym spożyciem innych pokarmów i łatwiej dochodzi do nadmiernej konsumpcji. Ponadto metabolizm pokarmów stałych jest wolniejszy z uwagi na obecność błonnika, tłuszczów, protein i innych składników.

Wyniki badania umacniają rekomendacje, aby ograniczać spożywanie słodkich napojów. Co ważne, dotyczy to także soków owocowych, zwyczajowo uznawanych za zdrowe.

W opinii głównego badacza, Jeana Welsha (Emory Universitety, Atlanta):

Mając na uwadze silne i konsekwentne dowody negatywnego wpływu słodkich napojów na zdrowie, ważne jest aby klinicyści pytali swoich pacjentów w każdym wieku o ich spożywanie oraz zalecali stosowne ograniczenia konsumpcji

Opracowano na podstawie: Medscape, 11 kwietnia 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Cukier w napojach, ale nie pokarmach stałych, wiąże się ze zwiększeniem śmiertelności?”