Długotrwałe stosowanie antybiotyków a wskaźniki śmiertelności – nowe dane z badania Nurses’ Health Study

Women’s antibiotic use linked to higher risk of death from heart disease, other causes. American Heart Association Meeting Report – Poster Presentation MP78. (dostępny pełen tekst)

Podczas konferencji naukowej American Heart Association’s Epidemiology and Prevention | Lifestyle and Cardiometabolic Health 2018 zaprezentowano wyniki nowej analizy kohorty  Nurses’ Health Study.

Do analizy włączono dane 37 516 kobiet w wieku co najmniej 60 lat wyjściowo bez rozpoznania choroby serowo-naczyniowej i nowotworowej. Obserwację prowadzono w latach 2004-2012.

W tym czasie zmarło 4535 uczestniczek, w tym 600 z powodów sercowo-naczyniowych i 1179 z powodu nowotworu. Stwierdzono, że:

– kobiety przyjmujące antybiotyki przez co najmniej 2 miesiące miały wyższe całkowite ryzyko zgonu o 27% i zgonu sercowo-naczyniowego o 58%, ryzyko zgonu z powodu nowotworu było podobne jak w grupie nie stosującej antybiotyków

– obserwowany związek był niezależny od wywiadu chorobowego (w tym nadciśnienie, cukrzyca, dyslipidemia, choroby nerek i płuc), a także od zmiennych demograficznych i klasycznych czynników ryzyka, stylu życia, diety, otyłości przyjmowanych leków

– poza stosowaniem antybiotyków w analizowanym okresie, również długotrwałe przyjmowanie antybiotyków w wieku 40-59 lat pogarszało rokowanie

Autorzy podkreślają, że jest to pierwsze tego typu prospektywne badanie populacyjne. Wcześniejsze badania dotyczyły określonych chorób i miały krótki czas obserwacji. Ich zdaniem potencjalne patomechanizmy obserwowanej zależności to:

– możliwe wydłużenie odstępu QT

– stymulacja proliferacji makrofagów, co może przyśpieszać procesy miażdżycowe

– zaburzenia mikrobiomu jelitowego mające efekt prozakrzepowy

Prozdrowotny styl życia zmniejszał ale nie eliminował wzrostu ryzyka związanego ze stosowaniem antybiotyków. Zdaniem autorów:

Mamy teraz silne dowody, że ludzie przyjmujący długotrwale antybiotyki w okresie dorosłości mogą być grupą wysokiego ryzyka.

Opracowano na podstawie: AHA Meeting Report, 22 marca 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Długotrwałe stosowanie antybiotyków a wskaźniki śmiertelności – nowe dane z badania Nurses’ Health Study”