Ibuprofen zapobiega chorobie Alzheimera? Sprostowanie wprowadzających w błąd doniesień medialnych

NHS Choices. Claims ibuprofen “will wipe out Alzheimer’s” are misleading. www.nhs.uk/news/neurology (dostępny pełen tekst)

W ostatnich dniach w mediach szerokim echem odbiły się doniesienia o możliwości zapobiegania chorobie Alzheimera poprzez przyjmowanie ibuprofenu. Tytuły w gazetach brzmiały: „Ibuprofen może zlikwidować chorobę Alzheimera” czy „Masz w domu Ibuprofen? Koniecznie przeczytaj”.

Informacje te oparte są na artykule z Journal of Alzheimer’s Disease autorów z Kanady, opisującym metodę identyfikacji osób zagrożonych na podstawie oznaczenia fragmentu 42 amyloidu beta w ślinie. Miałoby to umożliwić wdrożenie metod prewencji choroby Alzheimera, w tym niesterydowych leków przeciwzapalnych, np. w wieku 55 lat.

Na stronie brytyjskiego National Health Service (NHS) ukazał się notatka prostująca te wprowadzające w błąd doniesienia medialne, podkreślająca że:

– badanie kanadyjskie było niewielkie, objęło tylko 23 osoby z rozpoznaną chorobą Alzheimera i 31 osób bez niej

– nawet gdyby badany test był wystarczająco dokładny, nie ma odpowiednich dowodów na skuteczność poszczególnych metod prewencji

– omawiane badanie nie oceniało w żaden sposób skuteczności ibuprofenu w prewencji lub hamowaniu progresji choroby Alzheimera

– aby moc rekomendować przesiewowe badanie śliny oraz prewencyjne stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych  (NLPZ), takie postępowanie powinno zostać przebadane w szczegółowo zaprojektowanych badaniach klinicznych o odpowiedniej sile statystycznej

– NLPZ, w tym ibuprofen, obarczone są znacznym ryzykiem działań niepożądanych, zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego

– wytyczne National Institute for Health and Care Excellence (NICE) rekomendują w łagodnej i średnio ciężkiej postaci choroby Alzheimera jedynie leki z grupy inhibitorów acetylocholinesterazy (donepezyl, galantamina and rywastygmina). Dla NLPZ  są  tylko wstępne doniesienia sugerujące potencjalną skuteczność

– autorzy badania są jednocześnie założycielami firmy, która test opracowała. W pracy nie ma informacji o potencjalnym konflikcie interesów

Opracowano na podstawie: NHS Choices, 28 marca 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Ibuprofen zapobiega chorobie Alzheimera? Sprostowanie wprowadzających w błąd doniesień medialnych”